HRAVÉ KURZY ČEŠTINY PRO DVOUJAZYČNÉ DĚTI

Česká škola v Řezně

Vítejte na našich stránkách!

„Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.“ je spolek založený v roce 2013 na podporu dvoujazyčné výchovy u dětí z českých a česko-německých rodin v Řezně a okolí. Nabízíme odpolední a sobotní kurzy českého jazyka a reálií pro děti ve věku od 0 do 10 let, se kterými alespoň jeden z rodičů mluví česky. Kurzy vedou zkušené lektorky s použitím kvalitních didaktických materiálů. Hravou formou a s individuálním přístupem se řezenské děti s českými kořeny společně učí naslouchat, mluvit, číst, psát, počítat, ale také zpívat a recitovat v českém jazyce. Českým a česko-německým rodinám v Řezně a okolí nabízíme poradenství a zprostředkování kontaktů.

Přečtěte si o aktuálním dění kolem naší České školy na následujících řádcích či sloupcích těchto stránek, nahlédněte také do Archivu zpráv z minulých měsíců a let či do rubriky Historie školy/Geschichte der Schule.

 

Ano. Bruncvík v Řezně.

Završením celoročního projektu Bruncvík se stalo v sobotu 29. června 2019 divadelní představení, na kterém se podílely děti od první do páté třídy navštěvující kurzy České školy v Řezně.

Vše začalo velmi symbolicky v září 2018 jako náš příspěvek ke 100. výročí založení Československa a vydali jsme se tak na dobrodružnou cestu k divadelnímu představení. Stará pověst o tom, jak se do českého erbu dostal lev, se stala základním kamenem takřka všech sobotních setkání. Společně s hlavní postavou Bruncvíkem se zhruba dvacet dětí postupně seznamovalo se samotným příběhem i jeho variantami. Prostřednictvím hry v roli si vlastním jednáním zkoušely situace a osvojovaly si tak nejen divadelní dovednosti – jako je například pohyb v prostoru i na jevišti či výrazná mluva - ale i témata jako čas, roční období, rodina, odvaha, strach, oddanost, nebezpečí a další. Těžištěm celého projektu byla společná tvorba a vzájemná spolupráce. Střídání dětí v rolích bylo důležitým principem celé přípravy i samotného představení.

Jsme rádi, že jsme tuto cestu podnikli a společně našli způsob, jak Bruncvíkův příběh představit divákům, kteří zhlédnuté okomentovali například takto:

"Moc se mi líbila scéna, kostýmy a použití jednoduchých rekvizit k vytvoření složitých kulis. Například Jantarová hora byla úžasná včetně geniálního řešení smrti starého rytíře…"

"Das war Theater; viele Personen spielen die Hauptrolle (jede auf seine Art), Figuren in Schwarz, symbolisches und chorisches Handeln, alles auswendig - so habe ich das bei den Kleinen selten gesehen, vor allem, wenn es keine "Theatergruppe" ist, sondern eine "normale Klasse"; dafür: ganz hohes Niveau. Und obwohl ich nicht alles verstanden habe, war mir keine Sekunde langweilig…"

"Někdy jdeme na hudební či divadelní vystoupení našich dětí a cítíme, že to je takové řekla bych jako roztomilé. Tady jsem měla opravdu pocit, že jde o umění. Že je to celé výborně promyšlené, že nejde jen o vystoupení pro rodiče, ale že je to opravdové divadlo."

Děkujeme Vám, milí diváci, že jste nás podpořili svou návštěvou i svými postřehy! A děkujeme Koordinačnímu centru Tandem za podporu podzimní části projektu.

bruncvik finale

Dospělé osoby na fotografii jsou tvůrkyně projektu. Zprava: Lucie Klárová, Petra Píšová a Aneta Bučková

 

Bruncvík v Řezně

Bruncvik plakatekMilí rodiče a přátelé, 

srdečně vás zveme na divadelní představení Bruncvík, které vzniklo ve spolupráci tvůrčí skupiny Lucie Klárová, Aneta Bučková, Petra Píšová a žáci České školy v Řezně. :) 

Věříme, že budete tolerantním publikem a doufáme, že se nám povede předat alespoň část příběhu tak hezky, jako se to dařilo během jeho vymýšlení a tvoření v průběhu celého letošního školního roku. 

Představení se koná v sobotu 29. června 2019 v 13:30 hodin v prostorách Mehrgenerationenhaus Regensburg. Moc se na Vás těšíme.

                                 Vaše Česká škola

 

Tobias Gotthardt na návštěvě v sobotní výuce

Poslanec3

1. června 2019 se sobotní výuky zúčastnil Tobias Gotthardt, který je mj. předsedou Výboru pro spolkové a evropské záležitosti a regionální vztahy (Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen) Bavorského zemského sněmu. Tento výjimečný kontakt vznikl během naší účasti na Česko-bavorském fóru, které bylo 25. dubna pořádáno u příležitosti 15. výročí členství České republiky v Evropské unii (viz zpráva níže). Naše děti panu Gotthardtovi představily především náš divadelní projekt Bruncvík, jehož představení 29. června se již blíží: převyprávěly děj tohoto příběhu z českých pověstí, představily jednotlivé postavy a jako dárek si připravily plakát pro vzpomínku na tuto návštěvu. Jazyková vybavenost našich dětí jim umožňovala s naprostou samozřejmostí přepínat z jednoho jazykového kódu do druhého - s panem Gotthardtem komunikovaly v němčině, s lektorkami kurzu v češtině. Součástí návštěvy byl i velmi konstruktivní dialog pana Gotthardta s Radkou Bonackovou a Barborou Pokorny o možnostech, jak posílit význam aktivit České školy v Řezně v rámci bavorského vzdělávacího systému.

 

Procházka Prahou

KarelIVaBára Pokorny opakovaně navštěvuje klub důchodců a vypráví jim - tentokrát v přednášce Procházka Prahou.

Na začátku vysvětluje atributy Prahy - stověžatá, zlatá atd. Představuje Žižkovskou věž, Petřín a dvě šikmé věže, které sice nedosahují popularity té v Pise, přesto stojí za zmínku. Dále se pak věnuje Vyšehradu, Libuši, jejím vizím a vidinám o slávě Prahy a pouští ukázku z opery. Procházka dále vede přes vyšehradský hřbitov, Slavín, připomenuty jsou především osobnosti hudební scény. Ve vyprávění nechybí ani dva nejdůležitější muži z naší historie - patron českých zemí sv. Václav a Karel IV.

Sv. Václav na koni se nachází samozřejmě na Václavském náměstí. Málokdo si však vybaví, kde se nachází pomník Karlu IV. z fotografie vlevo. Věděli byste to vy? :)


 

 

Hledáme firemní partnery

IHK 9060

>>>> Hledáme firemní partnery - Firmenpartner gesucht <<<<

Spolek "Česká škola v Řezně - Tschechische Schule Regensburg e.V." se na pozvání Obchodní a průmyslové komory pro Horní Falc a Kelheim dne 25. dubna 2019 zúčastnil Česko-bavorského fóra pořádaného u příležitosti 15. výročí členství České republiky v Evropské unii. Náš spolek zastoupily jeho první předsedkyně Radka Bonacková a jeho současná předsedkyně Barbora Pokorny, která měla možnost představit spolek přítomným hostům včetně velvyslance České republiky v Berlíně, pana Tomáše Podivínského. Mezi hosty nechyběli ani zástupci velkých a menších bavorských firem se zastoupením v ČR, rektoři a pracovníci vysokých škol z Řezna i Plzně a dalších česko-bavorských organizací v oblasti kultury, vzdělávání a práce s mládeží. Stánek České školy v Řezně pak po hlavní části programu navštívili i předseda představenstva řezenské obchodní a průmyslové komory Michael Matt a jednatel Dr. Jürgen Helmes (na snímku). Oba se živě zajímali o práci spolku a o výzvu místním firmám k zapojení se do přímého firemního sponsoringu.
>>>> Česká škola v Řezně hledá firemní partnery, kteří by převzali záštitu nad výukou školních dětí:

             "Klassenpaten gesucht!" - více ZDE.
Foto: Markus Huber, IHK Regensburg
Další informace k Česko-bavorskému fóru najdete na stránkách Obchodní a průmyslové komory v Řezně ZDEČlánek o Česko-bavorském fóru včetně zmínky o naší České škole v Řezně najdete ZDE.

 

Třídní schůzka 16. května 2019

Milí rodiče školních dětí a předškoláků, 

srdečně vás zveme na třídní schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 16. května 2019 v restauraci Gasthaus Goldener Hirsch, Großprüfening 21, Regensburg. Příchod bude možný již od 18:30 hod. (můžeme společně povečeřet), začátek je naplánován na 19:30. Během večera bychom vás rádi seznámili s průběhem letošního školního roku a tím, co nás v něm ještě čeká. A jako již tradičně získali z vaší strany informace nezbytné k plánování příštího školního roku. Prostor bude samozřejmě i pro dotazy a diskusi. Rodiče, kteří mají zájem, aby jejich dítě navštěvovalo v příštím školním roce kurz Prvňáčci, budou mít možnost se na této schůzce dozvědět bližší informace o koncepci a organizaci výuky češtiny. Prosím napište nám do 10. května, zda můžeme počítat s vaší účastí na třídní schůzce.
Se srdečným pozdravem za ČŠŘ, Petra Píšová

 

Hledá se lektorka/lektor

www.ceskaskolavrezne.de 4Česká škola v Řezně hledá pro příští školní rok lektorku či lektora českého jazyka, který by měl zájem učit děti na 1. stupni českému jazyku (1. až 5. třída ZŠ). Jedná se o práci na honorář na základě smlouvy. Výuka probíhá pravidelně dvě hodiny v týdnu v odpoledních hodinách a sedmnáctkrát za rok čtyři a půl hodiny v sobotu. V době bavorských školních prázdnin se výuka nekoná. Žáky jsou děti, které mají jednoho nebo oba rodiče rodilé mluvčí českého jazyka. V kurzech nabízených českou školou se děti učí číst a psát v souladu s pravidly českého jazyka a zároveň se dále rozvíjejí v mluveném projevu. Výuka probíhá na základě vlastního školního vzdělávacího programu.  Škola je od letošního školního roku na základě smlouvy uzavřené s  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jedním ze zahraničních poskytovatelů vzdělání (v předmětu český jazyk a literatura - 1. až 5. třída ZŠ a můj český svět - 4. a 5. třída ZŠ). Lektorem kurzu českého jazyka může být rodilý mluvčí českého jazyka s alespoň minimálním pedagogickým vzděláním a především chutí pracovat s dětmi. Za stranu české školy můžeme nabídnout prostor pro získávání cenných zkušeností, spolupráci v rámci lektorského týmu a všestrannou podporu.
Budeme velmi rádi, pokud tuto informaci budete šířit dál. Zájemce prosíme, nechť se ozývají na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Zastavme se nad knihou

Letos poprvé uskutečňuje Česká škola setkání pro dospělé pojmenované "Zastavme se nad knihou", které svým zaměřením připomíná čtenářský klub. Jde při něm především o sesednutí se kolem jednoho stolu a zasoustředění se na život a text spisovatelky či spisovatele - v tomto případě na Vesnický román od Karoliny Světlé. Tento "workshop" je rozdělen do tří termínů, přičemž první z nich se konal ve čtvrtek 11. dubna 2019. Zúčastnilo se ho 7 žen a debatu vedla Andrea Fischerová. Účastnice mají za úkol přečíst do 9. května Vesnický román, kdy se o něm povede řízená debata. 25. května se potom společně uvidíme na Festivalu Karoliny Světlé, více k tomu ZDE.

Kolaz KS mensi

 

Setkání českých škol v Německu

V sobotu 6. dubna 2019 organizovala Česká škola v Řezně 2. setkání českých škol působících v Německu. Na programu setkání bylo: sdílení zkušeností s výukou dětí s dvoujazyčným zázemím, získání informací na téma dvoujazyčnost, současné trendy v českém základním vzdělávání. Setkání se účastnila naše škola, a dále Česká škola bez hranic z Mnichova a Drážďan, Hezky česky ve Stuttgartu a Česká škola Rhein-Neckar. Setkání se konalo za podpory Generálního konzulátu České republiky v Mnichově. Poděkování patří paní generální konzulce Kristině Larischové a panu konzulovi Janu Kreuterovi. Nahlédněte do programu.  Setkání se konalo v prostorách Mehrgenerationenhaus Regensburg (Ostengasse 29) od 9:30 hod. do 18 hod.

Kolaz

 

Vítání jara 2019

V sobotu 30. března 2019 jsme jako již tradičně pořádali akci pro rodiče s dětmi - VÍTÁNÍ JARA. Kdo sleduje naše aktivity, tak ví, že jsme u této přiležitosti v minulých letech s dětmi vyráběli panenky/Morany (z přírodních materiálů), které jsme potom společně hodili do řeky - jako symbol toho, že jsme připraveni rozloučit se se zimou a vystavit se jarnímu slunci. Letos se organizátorky akce Lucie Konfrštová, Petra Píšová a Markéta Lukášová rozhodly pojmout Vítání jara velikonočně. Děti tak měly možnost obarvit si vajíčka a společně s rodiči si uplést vlastní pomlázku. Počasí nám přálo a řeky Řezná a Dunaj, na jejichž soutoku se akce konala, tiše protékaly kolem nás. Děkujeme všem za příjemně strávené odpoledne!

Kolaz jaro

 

Über uns - auf Deutsch

mapa nemcka sxc „Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.“ ist ein gemeinnütziger Verein, gegründet 2013 mit dem Ziel, den Erwerb der tschechischen Sprache bei Kindern aus tschechischen und deutsch-tschechischen Familien in Regensburg und Umgebung zu unterstützen.

Weiterlesen...

FILMY O NÁS - FILME ÜBER UNS

Vítání jara

Podívejte se na film o jedné z našich aktivit pro veřejnost. Stačí kliknout na obrázek. Schauen Sie sich diesen Film an - über eine von unseren Freizeitangeboten. Klicken Sie einfach auf das Bild. Autor: Jana und Manilo Hönicke

 

FILM NAŠICH DĚTÍ "Meine Sprachen - meine Welten"

Autorka projektu: Ulrike Flügl

Přidej se!

Náš spolek funguje za předpokladu, že se najde dostatek lidí, kteří jsou ochotni se podílej na jeho chodu. Proměň myšlenku v čin a přidej se k nám! Máš nápad nebo chceš "jen" pomoct?

Jak na to? Čti dál...

Weiterlesen...

Staňte se členem našeho spolku!

Kdokoli se může kdykoli stát členem našeho spolku. Podpořte nás Vaším členstvím! Těšíme se na vás!

→  Přihláška ke členství / Anmeldung zur Mitgliedschaft ← ← ←

České knihy pro děti v Řezně

 IMG 3253

V městské knihovně v Řezně na Haidplatz (Stadtbücherei Regensburg) jsme pro vás ve spolupráci s Lucií Klárovou zřidili malou knihovničku českých knih pro děti. V knihovničce je 50 zbrusu nových knih a celý seznam najdete ZDE. Knihy jsou v tuto chvíli zařazeny v druhém patře knihovny u cizojazyčných učebnic. Vyzkoušejte si ten pocit: Zajděte do knihovny v srdci bavorského města na Dunaji a odneste si s vašimi dětmi domů českou knihu pro předčítání či vlastní čtení...

Knizky knihovna1

Newsletter

Chcete dostávat Novinky ČŠŘ do Vaší mailové schránky? Napište nám svoje jméno a adresu:


Receive HTML?

Möchten Sie die neuesten Infos der Tschechischen Schule Regensburg erfahren? Abonnieren Sie unseren Newsletter!
Joomla Extensions powered by Joobi

 

Česká škola v Řezně je na Facebooku.

Facebook

Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.

Register-Nr.: VR 200947, eingetragen beim Amtsgericht Regensburg
Steuer-Nr.: 244/107/40504
Bankverbindung/bankovní spojení:
        Kontoinhaber: Tschechische Schule Regensburg
        Sparkasse Regensburg
        BLZ: 750 500 00
        Kontonummer: 26535435
        IBAN: DE26 7505 0000 0026 5354 35
        BIC: BYLADEM1RBG

Kontakt

Petra Píšová (ředitelka školy)
0176 82299320
Barbora Pokorny (předsedkyně spolku)
0176 45743811
 

Tschechische Schule Regensburg
c/o Radka Bonacková
Landshuter Str. 15A
D-93047 Regensburg
 

info(at)ceskaskolavrezne.de
 
csr logo 01