HRAVÉ KURZY ČEŠTINY PRO DVOUJAZYČNÉ DĚTI

Česká škola v Řezně

Vítejte na našich stránkách!

„Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.“ je spolek založený v roce 2013 na podporu dvoujazyčné výchovy u dětí z českých a česko-německých rodin v Řezně a okolí. Nabízíme odpolední a sobotní kurzy českého jazyka a reálií pro děti ve věku od 0 do 10 let, se kterými alespoň jeden z rodičů mluví česky. Kurzy vedou zkušené lektorky s použitím kvalitních didaktických materiálů. Hravou formou a s individuálním přístupem se řezenské děti s českými kořeny společně učí naslouchat, mluvit, číst, psát, počítat, ale také zpívat a recitovat v českém jazyce. Českým a česko-německým rodinám v Řezně a okolí nabízíme poradenství a zprostředkování kontaktů.

Přečtěte si o aktuálním dění kolem naší České školy na následujících řádcích či sloupcích těchto stránek a nahlédněte také do Archivu zpráv z minulých měsíců a let.

AKTUÁLNÍ NOVINKY Z 20.ÚNORA  2018

 

Pozvánka do divadla

P a KZveme Vás na divadelní představení POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE - 3. května 2018 od 15 hodin na adrese Landshuter Str. 17 (druhá budova školy Von-der-Tann Grundschule, Regensburg). Přijede za námi Nezávislé divadlo z České republiky, které má zkušenosti s hraním dětských divadel pro české děti žijící v zahraničí. Vstupné: 5 EUR dítě a 3 EUR doprovázející osoba či další dítě z rodiny. Představení se hodí pro celou rodinu, ale nejvhodnější je pro děti předškolního i mladšího předškolního věku. Přijďte si připomenout českou klasiku!

 

VÍTÁNÍ JARA 2018

Kolaz2018

V sobotu 14. dubna 2018 od 14:30 hodin jsme - jako již tradičně - přivítali jaro na Grieser Spitz na soutoku řek Donau a Regen. O pestrý program plný her a písniček pro naše děti se postaraly Petra Píšová a Lucie Konfrštová. Materiál na výrobu Morany byl zajištěn - ze sena, klacků a papíru si každé dítě vyrobilo svou panenku, která představovala zimu či smrt. Spousta malých Moran potom skončila v řece a odnesla ledové zimní dny po hladině. Moc děkujeme rodičům, kteří pomohli s realizací akce!

 

Plánování školního roku 2018/19

Rodiče zájemců o navštěvování naší školy ve školním roce 2018/19 zveme na informační schůzku, která se bude konat ve středu 18. dubna od 19 hodin v restauraci Schlossgarten Prüfening. Schůzka bude zaměřena na průběh tohoto školního roku a na plánování toho příštího a zúčastní se jí lektoři školních kurzů, ředitelka školy a předsedkyně spolku.

Během společného večera se budeme věnovat těmto tématům:

  • výuka Prvňáčků a koncepce výuky obecně
  • probírané učivo v jednotlivých třídách a výukový plán v tomto školním roce
  • plán výuky v příštím školním roce
  • školní vzdělávací program České školy v Řezně a uzavření smlouvy o poskytování vzdělání v zahraničí s Ministerstvem školství, mláděže a tělovýchovy ČR (smlouva bude platná od školního roku 2018/19) 
  • změny plynoucí z novely školského zákona o plnění povinné školní docházky v zahraničí
  • projekt Přátelství v dopisech
  • 2018 - 100 let od vzniku Československa
  • prostor pro individuální dotazy vzhledem k přítomným lektorkám
  • prostor pro inspirující diskusi :)

Těšíme se na Vás a na večer s Vámi! Vaše ČŠŘ 

 

První setkání českých škol v Německu

Setkani skol4

V sobotu 24. března 2018 se v Mnichově v budově Generálního konzulátu České republiky konalo první setkání českých škol v Německu. Naši Českou školu v Řezně tam zastupovaly Petra Píšová a Kateřina Váňová. Setkání se zúčastnila i paní konzulka Lydie Holinková a předsedkyně spolku Česká škola bez hranic, Lucie Slavíková-Boucher. Tématem setkání byla nejen bilingvní výchova a znalosti češtiny dětí z českých škol v zahraničí, ale také výměna zkušeností jednotlivých škol z oblastí administrativy a organizace (Foto: archiv České školy bez hranic, z.s.).

 

Cena Stavitel mostů - Brückenbauer 2018

1Česká škola v Řezně obdržela 19. března 2018 ocenění Brückenbauer - Stavitel mostů. Tuto cenu udělilo letos již po dvanácté Centrum Bavaria Bohemia iniciativám, spolkům a jednotlivcům za angažovanost v oblasti prohlubování česko-německého přátelství, partnerství a sousedství.

Cenu převzaly Radka Bonacková jako první předsedkyně spolku, Natalie Käser jako jedna z hlavních iniciátorek myšlenky, Barbora Pokorny jako současná předsedkyně spolku a Petra Píšová, ředitelka školy.

 

 

3
Odkaz na video o laureátech - o České škole od 5:35 minuty: 
 
Zpráva o předávání cen a brožura ke stažení: 
 
Slavnostního večera se mj. zúčastnili Axel Bartelt, Regierungspräsident der Oberpfalz, a Kristina Larischová, generální konzulka České republiky v Mnichově.
 
Na cenu nás nominoval Thomas Rudner (viz foto). Cenu nám předával prorektor pro výzkum a vývoj Západočeské univerzity v Plzni Tomáš Kaiser.
 
Čestné ocenění obdržel také Daniel Herman, bývalý ministr kultury České republiky.
 
 
 
 

Natáčení dokumentu: Česká škola jako Stavitel mostů

Vyuka kamera1

V sobotu 24. února byl o České škole v Řezně při sobotní výuce natáčen krátký filmový dokument za účelem předávání ceny Stavitel mostů - Brückenbauer. Hlavním tématem výuky bylo lidské tělo, které bylo také tématem čtenářské dílny a výroby "patentkového" panáčka.

Kolaz1

 

Věděli jste?

Věděli jste, že vás potřebujeme? Hledáme sponsory a žádný dar není malý.

PŘISPĚJTE NAPŘ.: 25 € na 1 hodinu hravého jazykového kroužku s českou lektorkou, 75 € na 3 setkání českých maminek s batolátky, 250 € na 2 měsíce výuky pro prvňáčka, který se chce naučit česky i číst a psát. Potřebujeme Vaši finanční podporu pro kurzy, které organizujeme bez nároku na odměnu.

SPENDEN SIE Z.B.: 25 € für 1 Stunde spielerischen Sprachunterrichts mit muttersprachlicher Lektorin, 75 € für 3 Treffen einer tschechischen Eltern-Kind-Gruppe mit Krabbelkindern, 250 € für 2 Unterrichtsmonate eines Erstklässlers, der auf Tschechisch auch Lesen und Schreiben lernen will. Wir brauchen Ihre finanzielle Unterstützung für Kurse, die wir ehrenamtlich organisieren.

Zweisprachigkeit kommt nicht von selbst – helfen Sie mit! Dvoujazyčnost není samozřejmá – podpořte ji spolu s námi!

Další informace najdete/weitere Informationen finden Sie - ZDE/HIER nebo/oder ZDE/HIER.

 

DVOUJAZYČNOST

2018 Kurzy vyrezJste česká nebo česko-německá rodina žijící v Řezně a okolí? Vychováváte děti ve dvou- nebo vícejazyčném prostředí? Máte české kořeny a mluvíte doma česky? Chcete podpořit své dítě na cestě k dvoujazyčnosti a při osvojování češtiny?

Kontaktujte nás - vybereme s vámi pro vaše dítě ten správný kurz.

Kontakty: Barbora Pokorny, předsedkyně spolku (Tel.: 0176-45743811) a Petra Píšová, ředitelka školních kurzů (Tel.: 0176-82299320)

Další informace najdete v našem letáčku.

 

 

 

 

Valná hromada - Mitgliederversammlung: 1.2.2018

Milí členové spolku Česká škola v Řezně, liebe Mitglieder des Vereins Tschechische Schule Regensburg,

zveme vás na pravidelné, jednou za rok probíhající, setkání členů spolku - na valnou hromadu, kde máte možnost získat informace o fungování spolku, dění v uplynulém roce a plánech na rok budoucí. Toto setkání je zároveň prostorem pro společné sdílení vizí, konstruktivních připomínek i vzájemnou diskusi. Valná hromada se uskuteční ve čtvrtek 1. února 2018 v restauraci Brandl Bräu v Ostengasse. Příchod do restaurace bude možný od 19 hodin, v 19:30 začne plánovaný programNa programu setkání bude kromě výše zmíněného zpráva o činnosti spolku za rok 2017, zpráva o výdajích a příjmech za rok 2017, plán činnosti na rok 2018 včetně plánu výdajů a financování. Všechny zmíněné zprávy a plány je třeba schválit hlasováním přítomných plnoletých členů spolku.


Unsere jährliche ordentliche Mitgliederversammlung findet am Donnerstag den 1.2. 2018 um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Restaurant Brandl Bräu (Ostengasse 16, Regensburg) statt. Auf der Tagesordnung stehen folgende Themen: 1. Begrüßung durch die Vorstandsmitglieder 2. Entgegennahme des Jahresberichts für 2017 3. Bericht der Kassenprüferinnen, Entlastung des Vorstands 4. Vorstellung der Jahresplanung und des Haushaltsplans für 2018 5. Verschiedenes Zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung sind sämtliche volljährige Mitglieder des Vereins berechtigt. Die Sitzungssprachen sind Tschechisch und Deutsch. Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen wird gebeten.

Wir freuen uns auf Euch! Těšíme se na Vás!

 

Mikuláš ztratil plášť...

IMG 20171214 WA00049. prosince 2017 jsme v divadelním sále Mehrgenerationenhaus přivítali veleváženou návštěvu z českých zemí. Nešlo o návštěvu nečekanou, o to víc jsme se na ni těšili: Mikuláš v doprovodu čerta a anděla. Je to jedna z tradic, kterou si nikdy nenecháme ujít a naše děti i tady v bavorském Řezně vyrůstají s vědomím toho, že Mikuláše lze "slavit" různě: Na jedné straně hranice chodí s Perchten a Krampusem a na druhé straně s sebou má představitele dobra a zla. Toto vědomí je darem dvoujazyčnosti, kterou se náš spolek snaží v našich dětech všemi možnými způsoby podporovat. 

Mikuláš z velké zlaté knihy přečetl jednotlivým dětem chválu i napomenutí a byl to seznam dlouhý - Mikulášské besídky se zúčastnilo celkem 37 dětí. Letos se i hodně zpívalo, a sice do živé hudby (DĚKUJEME!!) a pojídalo se cukroví a další zdravé i méně zdravé laskominy. Pro naše školní děti byla tedy tato sobota tzv. zgruntu česká :) Dopoledne se konalo vyučování Prvňáčků, Druháčků a Školáků a odpoledne bylo mikulášské.

 

Über uns - auf Deutsch

mapa nemcka sxc „Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.“ ist ein gemeinnütziger Verein, gegründet 2013 mit dem Ziel, den Erwerb der tschechischen Sprache bei Kindern aus tschechischen und deutsch-tschechischen Familien in Regensburg und Umgebung zu unterstützen.

Weiterlesen...

FILMY O NÁS - FILME ÜBER UNS

Vítání jara

Podívejte se na film o jedné z našich aktivit pro veřejnost. Stačí kliknout na obrázek. Schauen Sie sich diesen Film an - über eine von unseren Freizeitangeboten. Klicken Sie einfach auf das Bild. Autor: Jana und Manilo Hönicke

 

FILM NAŠICH DĚTÍ "Meine Sprachen - meine Welten"

Autorka projektu: Ulrike Flügl

Přidej se!

Náš spolek funguje za předpokladu, že se najde dostatek lidí, kteří jsou ochotni se podílej na jeho chodu. Proměň myšlenku v čin a přidej se k nám! Máš nápad nebo chceš "jen" pomoct?

Jak na to? Čti dál...

Weiterlesen...

Staňte se členem našeho spolku!

Kdokoli se může kdykoli stát členem našeho spolku. Podpořte nás Vaším členstvím! Těšíme se na vás!

→  Přihláška ke členství / Anmeldung zur Mitgliedschaft ← ← ←

České knihy pro děti v Řezně

 IMG 3253

V městské knihovně v Řezně na Haidplatz (Stadtbücherei Regensburg) jsme pro vás ve spolupráci s Lucií Klárovou zřidili malou knihovničku českých knih pro děti. V knihovničce je 50 zbrusu nových knih a celý seznam najdete ZDE. Knihy jsou v tuto chvíli zařazeny v druhém patře knihovny u cizojazyčných učebnic. Vyzkoušejte si ten pocit: Zajděte do knihovny v srdci bavorského města na Dunaji a odneste si s vašimi dětmi domů českou knihu pro předčítání či vlastní čtení...

Knizky knihovna1

Newsletter

Chcete dostávat Novinky ČŠŘ do Vaší mailové schránky? Napište nám svoje jméno a adresu:


Receive HTML?

Möchten Sie die neuesten Infos der Tschechischen Schule Regensburg erfahren? Abonnieren Sie unseren Newsletter!
Joomla Extensions powered by Joobi

 

Česká škola v Řezně je na Facebooku.

Facebook

Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.

Register-Nr.: VR 200947, eingetragen beim Amtsgericht Regensburg
Steuer-Nr.: 244/107/40504
Bankverbindung/bankovní spojení:
        Kontoinhaber: Tschechische Schule Regensburg
        Sparkasse Regensburg
        BLZ: 750 500 00
        Kontonummer: 26535435
        IBAN: DE26 7505 0000 0026 5354 35
        BIC: BYLADEM1RBG

Kontakt

Petra Píšová (ředitelka školy)
0176 82299320
Barbora Pokorny (předsedkyně spolku)
0176 45743811
 

Tschechische Schule Regensburg
c/o Radka Bonacková 
Landshuter Str. 15A 
D-93047 Regensburg
 

info(at)ceskaskolavrezne.de
 
csr logo 01