HRAVÉ KURZY ČEŠTINY PRO DVOUJAZYČNÉ DĚTI

Česká škola v Řezně

Vítejte na našich stránkách!

„Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.“ je spolek založený v roce 2013 na podporu dvoujazyčné výchovy u dětí z českých a česko-německých rodin v Řezně a okolí. Nabízíme odpolední a sobotní kurzy českého jazyka a reálií pro děti ve věku od 0 do 10 let, se kterými alespoň jeden z rodičů mluví česky. Kurzy vedou zkušené lektorky s použitím kvalitních didaktických materiálů. Hravou formou a s individuálním přístupem se řezenské děti s českými kořeny společně učí naslouchat, mluvit, číst, psát, počítat, ale také zpívat a recitovat v českém jazyce. Českým a česko-německým rodinám v Řezně a okolí nabízíme poradenství a zprostředkování kontaktů.

Přečtěte si o aktuálním dění kolem naší České školy na následujících řádcích či sloupcích těchto stránek, nahlédněte také do Archivu zpráv z minulých měsíců a let či do rubriky Historie školy/Geschichte der Schule.

 

Plzeň blízká, Plzeň předvánoční

Design ohne Titel 2

V sobotu 30. listopadu 2019 jsme jako velká skupina rodičů a dětí vyrazili vlakem do Plzně - užili jsme si to všichni a ještě dlouho budeme vzpomínat na tuhle bezva partu :) Prvním bodem programu byly pracovní listy, které děti i rodiče vyplňovali již ve vlaku. Z jakých filmů jsou například hlášky "A chčije a chčije!" či "Zavřete oči, odcházím."? Po Plzni jsme se pohybovali městskou hromadnou dopravou a první cesta nás zavedla do divadla Alfa na prohlídku do zákulisí a na představení "Umanutá princezna". Skupinka některých starších dětí navštívila výstavu "Na podzim padá listí a komunisti". Poté jsme se vydali na vánoční trhy a do restaurace na společnou večeři, která byla plná české tradiční klasiky v pevném i tekutém skupenství. Přespali jsme v příjemném hotelu Roudná a večer se protáhl při sledování dalšího dílu Star Dance a povídáním nad pozdním sběrem Jarmila (souvislost pochopí jen ti, kteří se napili). V neděli 1. prosince 2019 jsme brzy ráno přejeli do Techmanie a v 17:44 už zase vystupovali z vlaku na nádraží v Řezně. Byl to moc hezký výlet a těšíme se zase někdy na znovu :)

Děkujeme organizačnímu týmu z České školy v Řezně (především Aleně Goldberg)!

Design ohne Titel 3

 

30 LET SVOBODY: Občan Havel v Řezně

Design ohne Titel 1

 

30 LET SVOBODY: Interaktivně o nedávné historii

30 let demokracie2V sobotu 16. listopadu 2019 se školní děti v rámci sobotní výuky dotkly letošního jubilea sametové revoluce. Prostřednictvím projektu "30 let demokracie", který ve spolupráci s Českou školou v Řezně připravili umělečtí hosté Romy Dins a Sabbtai Tuysserkanik, mohly děti společně se svými německy mluvícími kamarádkami a kamarády interaktivně projít historií České republiky, resp. Československa, a pozastavit se nad tím, jaké změny přinesly události v roce 1989. Pracovalo se se symboly, s prostorem, se světlem a tmou, sezvukem. A tvořilo se. Výsledkem byla vlastní obrazová galerie. 
Za podpory lektorek Lucie Klárové, Petry Píšové a Lucie Konfrštové se podařilo pro 37 dětí vytvořit nevšední sobotní setkání. Usměvavé obličeje a příjemná nálada naznačovaly spokojenost všech zúčastněných.
Děkujeme všem dětem i dospělým za spolupráci!
 
Am Samstag, den 16. November 2019, befassten sich unsere Schulkinder im Rahmen des Samstagsunterrichts mit dem Thema der Samtenen Revolution. Das Projekt "30 Jahre Demokratie", das die Tschechische Schule Regensburg zusammen mit den künstlerischen Gästen Romy Dins und Sabbtai Tuysserkanik vorbereitete, führte die Kinder zusammen mit ihren deutsch-sprechenden FreundInnen interaktiv durch die Geschichte der Tschechischen Republik, bzw. der Tschechoslowakei - die Kinder bekamen die Gelegenheit, über die Änderungen nachzudenken, die das Jahr 1989 mit sich brachte. Wir haben mit Symbolen gearbeitet, mit Raum, mit Licht und Dunkelheit, mit Geräuschen. Das Ergebnis war unsere eigene Bildergalerie.
Dank der Unterstützung von den Lektorinnen Lucie Klárová, Petra Píšová und Lucie Konfrštová gelang es, für 37 Kinder ein besonderes Samstagstreffen zu organisieren. Lachende Gesichter und angenehme Stimmung zeigten, dass alle Beteiligten zufrieden waren. Wir bedanken uns bei allen Kindern und Erwachsenen für die Zusammenarbeit.
 
 

30 LET SVOBODY: Vzpomínková bohoslužba slova

Design ohne TitelSpolek „Česká škola v Řezně –Tschechische Schule Regensburg e.V.“ uspořádal vzpomínkovou bohoslužbu slova u příležitosti 30. výročí sametové revoluce. Bylo to krásné a bylo to dojemné.

Bohoslužba se konala přesně v TEN den - v neděli 17. LISTOPADU 2019 od 15:30 hodin v kapli sv. Václava v Aschachu (u Lappersdorfu). Sraz byl již ve 14:30 hodin před kostelem v Hainsackeru (Pfarrstraße 11). Společně jsme se vydali polní cestou po úseku stezky "Po stopách svatého Františka z Assisi" nainstalované v polích a lesích. Bohoslužbu v kapli sloužil evangelický kněz a náš krajan, pan Petr Chamrád. Do své bohoslužby zakomponoval kázání, které ve své farnosti v Písku přednesl několik málo dní po dramatických demonstracích v Praze v listopadu 1989, kterých se účastnil. Tehdy na jeho evangelické faře vzniklo písecké Občanské fórum a fungovalo zde až do generální stávky a splnění demokratických požadavků sametové revoluce.

O hudební doprovod bohoslužby se zvukem violy, varhan a zpěvu postarali manželé Paříkovi (děkujeme!!) a mohli tak zaznít písně jako Jednou budem dál, Vzdejme pánu díky či Náměšť od Jaroslava Hutky s našimi malými, šikovnými sólisty. Po bohoslužbě jsme se všichni občerstvili před kaplí a vydali se na dobrodružnou cestu zpět. Setmělo se, tmou svítilo mnoho loučí a i oči dětí zářily. Vzpomínka na tento den zůstane ještě dlouho v naší paměti.

 

30 LET SVOBODY: Workshop se staršími dětmi

30c10. října 2019 vedla Radka Bonacková s našimi staršími dětmi workshop na téma 30 let svobody. Zúčastnilo se ho 5 dětí, které na setkání přišly s domácí přípravou – jejich úkolem bylo udělat rozhovor s rodiči či s dalšími příbuznými o tom, jaké to bylo žít před rokem 1989. Diskutovalo se o tématech jako železná opona, svoboda pohybu, nucený exil, nemožnost volby atd. Děti zvažovaly i to, co znamená svoboda pro ně osobně a co by byly případně ochotné udělat pro svobodu svou nebo svých blízkých. Dalšími tématy k diskuzi by mohly být souvislosti jako osobní statečnost, svobodné volby, demokracie, odboj atd.

Na workshop naváže společné setkání s výletem do Plzně (30.11.-1.12.), děkovná bohoslužbou v neděli 17. listopadu odpoledne a pozvánka do kina na film Občan Havel (4.12.).

 

 

 

Zahájili jsme nový školní rok 2019/20

Kolaz 19 20

Česká škola v Řezně zahájila nový školní rok v sobotu 14. září 2019 celodenním společným programem. Děti nejdříve čekala výuka (v průběhu školního roku se sobotní vyučování budou konat ještě 16x vždy v čase 9:30-14 hod., viz KURZY), při které se např. soustředily na "prázdninové Česko" - z lan vytvořily obrys České republiky, určily světové strany a zamyslely se nad tím, jaké najdeme za hranicemi sousedy. Potom do této mapy umístily velká města, z kterých některé naše děti pochází (Praha, Liberec, Plzeň, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava), a vstoupily do mapy tam, kde byly na prázdninách. Ve školních kurzech se nám letos sešlo dohromady 23 dětí a těšíme se na regulérní výuku, která pro jednotlivé třídy začne v příštím týdnu. 

Odpoledne od 14:30 hod. dorazili i rodiče s občerstvením. Radka Bonacková, první předsedkyně spolku, poděkovala Petře Píšové za úžasný počin pro naši školu - za vytvoření vzdělávacího programu, který naši školu dostal mezi deset škol z celého světa, které mají smlouvu s Ministerstvem školství, vzdělávání a tělovýchovy České republiky. Tyto školy se nacházejí v Londýně, Kalifornii, Paříži, Vídni, Ženevě, Madridu, Římě, Curychu, Frankfurtu n. Mohanem a našem Řezně. A potom přišel nejen Spejbl a Hurvínek, ale skutečně také Mánička - děkujeme Katce Karl za její každoroční převtělení do jedné či dvou figurek z české Země pohádek.

Přejeme všem úspěšný start do nového školního roku! 

 

Ano. Bruncvík v Řezně.

Završením celoročního projektu Bruncvík se stalo v sobotu 29. června 2019 divadelní představení, na kterém se podílely děti od první do páté třídy navštěvující kurzy České školy v Řezně.

Vše začalo velmi symbolicky v září 2018 jako náš příspěvek ke 100. výročí založení Československa a vydali jsme se tak na dobrodružnou cestu k divadelnímu představení. Stará pověst o tom, jak se do českého erbu dostal lev, se stala základním kamenem takřka všech sobotních setkání. Společně s hlavní postavou Bruncvíkem se zhruba dvacet dětí postupně seznamovalo se samotným příběhem i jeho variantami. Prostřednictvím hry v roli si vlastním jednáním zkoušely situace a osvojovaly si tak nejen divadelní dovednosti – jako je například pohyb v prostoru i na jevišti či výrazná mluva - ale i témata jako čas, roční období, rodina, odvaha, strach, oddanost, nebezpečí a další. Těžištěm celého projektu byla společná tvorba a vzájemná spolupráce. Střídání dětí v rolích bylo důležitým principem celé přípravy i samotného představení.

Jsme rádi, že jsme tuto cestu podnikli a společně našli způsob, jak Bruncvíkův příběh představit divákům, kteří zhlédnuté okomentovali například takto:

"Moc se mi líbila scéna, kostýmy a použití jednoduchých rekvizit k vytvoření složitých kulis. Například Jantarová hora byla úžasná včetně geniálního řešení smrti starého rytíře…"

"Das war Theater; viele Personen spielen die Hauptrolle (jede auf seine Art), Figuren in Schwarz, symbolisches und chorisches Handeln, alles auswendig - so habe ich das bei den Kleinen selten gesehen, vor allem, wenn es keine "Theatergruppe" ist, sondern eine "normale Klasse"; dafür: ganz hohes Niveau. Und obwohl ich nicht alles verstanden habe, war mir keine Sekunde langweilig…"

"Někdy jdeme na hudební či divadelní vystoupení našich dětí a cítíme, že to je takové řekla bych jako roztomilé. Tady jsem měla opravdu pocit, že jde o umění. Že je to celé výborně promyšlené, že nejde jen o vystoupení pro rodiče, ale že je to opravdové divadlo."

Děkujeme Vám, milí diváci, že jste nás podpořili svou návštěvou i svými postřehy! A děkujeme Koordinačnímu centru Tandem za podporu podzimní části projektu.

bruncvik finale

Dospělé osoby na fotografii jsou tvůrkyně projektu. Zprava: Lucie Klárová, Petra Píšová a Aneta Bučková

 

Bruncvík v Řezně

Bruncvik plakatekMilí rodiče a přátelé, 

srdečně vás zveme na divadelní představení Bruncvík, které vzniklo ve spolupráci tvůrčí skupiny Lucie Klárová, Aneta Bučková, Petra Píšová a žáci České školy v Řezně. :) 

Věříme, že budete tolerantním publikem a doufáme, že se nám povede předat alespoň část příběhu tak hezky, jako se to dařilo během jeho vymýšlení a tvoření v průběhu celého letošního školního roku. 

Představení se koná v sobotu 29. června 2019 v 13:30 hodin v prostorách Mehrgenerationenhaus Regensburg. Moc se na Vás těšíme.

                                 Vaše Česká škola

 

Tobias Gotthardt na návštěvě v sobotní výuce

Poslanec3

1. června 2019 se sobotní výuky zúčastnil Tobias Gotthardt, který je mj. předsedou Výboru pro spolkové a evropské záležitosti a regionální vztahy (Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen) Bavorského zemského sněmu. Tento výjimečný kontakt vznikl během naší účasti na Česko-bavorském fóru, které bylo 25. dubna pořádáno u příležitosti 15. výročí členství České republiky v Evropské unii (viz zpráva níže). Naše děti panu Gotthardtovi představily především náš divadelní projekt Bruncvík, jehož představení 29. června se již blíží: převyprávěly děj tohoto příběhu z českých pověstí, představily jednotlivé postavy a jako dárek si připravily plakát pro vzpomínku na tuto návštěvu. Jazyková vybavenost našich dětí jim umožňovala s naprostou samozřejmostí přepínat z jednoho jazykového kódu do druhého - s panem Gotthardtem komunikovaly v němčině, s lektorkami kurzu v češtině. Součástí návštěvy byl i velmi konstruktivní dialog pana Gotthardta s Radkou Bonackovou a Barborou Pokorny o možnostech, jak posílit význam aktivit České školy v Řezně v rámci bavorského vzdělávacího systému.

 

Procházka Prahou

KarelIVaBára Pokorny opakovaně navštěvuje klub důchodců a vypráví jim - tentokrát v přednášce Procházka Prahou.

Na začátku vysvětluje atributy Prahy - stověžatá, zlatá atd. Představuje Žižkovskou věž, Petřín a dvě šikmé věže, které sice nedosahují popularity té v Pise, přesto stojí za zmínku. Dále se pak věnuje Vyšehradu, Libuši, jejím vizím a vidinám o slávě Prahy a pouští ukázku z opery. Procházka dále vede přes vyšehradský hřbitov, Slavín, připomenuty jsou především osobnosti hudební scény. Ve vyprávění nechybí ani dva nejdůležitější muži z naší historie - patron českých zemí sv. Václav a Karel IV.

Sv. Václav na koni se nachází samozřejmě na Václavském náměstí. Málokdo si však vybaví, kde se nachází pomník Karlu IV. z fotografie vlevo. Věděli byste to vy? :)


 

 

Über uns - auf Deutsch

mapa nemcka sxc „Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.“ ist ein gemeinnütziger Verein, gegründet 2013 mit dem Ziel, den Erwerb der tschechischen Sprache bei Kindern aus tschechischen und deutsch-tschechischen Familien in Regensburg und Umgebung zu unterstützen.

Weiterlesen...

FILMY O NÁS - FILME ÜBER UNS

Vítání jara

Podívejte se na film o jedné z našich aktivit pro veřejnost. Stačí kliknout na obrázek. Schauen Sie sich diesen Film an - über eine von unseren Freizeitangeboten. Klicken Sie einfach auf das Bild. Autor: Jana und Manilo Hönicke

 

FILM NAŠICH DĚTÍ "Meine Sprachen - meine Welten"

Autorka projektu: Ulrike Flügl

Přidej se!

Náš spolek funguje za předpokladu, že se najde dostatek lidí, kteří jsou ochotni se podílej na jeho chodu. Proměň myšlenku v čin a přidej se k nám! Máš nápad nebo chceš "jen" pomoct?

Jak na to? Čti dál...

Weiterlesen...

Staňte se členem našeho spolku!

Kdokoli se může kdykoli stát členem našeho spolku. Podpořte nás Vaším členstvím! Těšíme se na vás!

→  Přihláška ke členství / Anmeldung zur Mitgliedschaft ← ← ←

České knihy pro děti v Řezně

 IMG 3253

V městské knihovně v Řezně na Haidplatz (Stadtbücherei Regensburg) jsme pro vás ve spolupráci s Lucií Klárovou zřidili malou knihovničku českých knih pro děti. V knihovničce je 50 zbrusu nových knih a celý seznam najdete ZDE. Knihy jsou v tuto chvíli zařazeny v druhém patře knihovny u cizojazyčných učebnic. Vyzkoušejte si ten pocit: Zajděte do knihovny v srdci bavorského města na Dunaji a odneste si s vašimi dětmi domů českou knihu pro předčítání či vlastní čtení...

Knizky knihovna1

Newsletter

Chcete dostávat Novinky ČŠŘ do Vaší mailové schránky? Napište nám svoje jméno a adresu:


Receive HTML?

Möchten Sie die neuesten Infos der Tschechischen Schule Regensburg erfahren? Abonnieren Sie unseren Newsletter!
Joomla Extensions powered by Joobi

 

Česká škola v Řezně je na Facebooku.

Facebook

Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.

Register-Nr.: VR 200947, eingetragen beim Amtsgericht Regensburg
Steuer-Nr.: 244/107/40504
Bankverbindung/bankovní spojení:
        Kontoinhaber: Tschechische Schule Regensburg
        Sparkasse Regensburg
        BLZ: 750 500 00
        Kontonummer: 26535435
        IBAN: DE26 7505 0000 0026 5354 35
        BIC: BYLADEM1RBG

Kontakt

Petra Píšová (ředitelka školy)
0176 82299320
Barbora Pokorny (předsedkyně spolku)
0176 45743811
 

Tschechische Schule Regensburg
c/o Radka Bonacková
Landshuter Str. 15A
D-93047 Regensburg
 

info(at)ceskaskolavrezne.de
 
csr logo 01