HRAVÉ KURZY ČEŠTINY PRO DVOUJAZYČNÉ DĚTI

Česká škola v Řezně

Spolek „Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.“ nabízí odpolední a sobotní kurzy českého jazyka a reálií pro děti ve věku od 0 do 15 let, se kterými alespoň jeden z rodičů mluví česky. Děti s českými kořeny se tak hravou formou společně učí naslouchat, mluvit, číst, psát, počítat, ale také zpívat, recitovat nebo prezentovat v češtině. Kurzy českého jazyka a literatury, zeměpisu a dějepisu vedou zkušené lektorky podle školního vzdělávacího programu uznaného MŠMT použitím kvalitních didaktických materiálů. Českým a česko-německým rodinám v Řezně i okolí spolek poskytuje kontakty a poradenství na podporu dvoujazyčné výchovy.

 

 

Čeští krajánci z Řezna a okolí přivítali zvláštního zmocněnce pro krajany

 

V sobotu 21. října se žáci České školy v Řezně s lektorkami Kateřinou Geier, Eliškou Strnadovou a ředitelkou Annou Duškovou zúčastnili společně s dětmi z kroužku Knihonauti výuky v Hravé knihovničce na téma čeští krajánci. Žáci si připomenuli nadcházející výročí vzniku samostatného Československa, které vzniklo i díky podpoře českých krajanů v zahraničí a hravě si procvičili české státní symboly.

Velmi si vážíme toho, že pozvánku na tuto akci přijal pan JUDr. Jiří Krátký M.A., zvláštní zmocněnec pro krajany a vedoucí Oddělení pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničí České republiky. Děti mu mohly položit otázky, které je zajímaly ohledně českých krajanů ve světě a práce na ministerstvu zahraničí. Pan Krátký se dále ujal křtu školního časopisu Čeští krajánci v Řezně a jeho okolí symbolicky lipovou větvičkou a lipovým čajem a předal dětem diplom za venkovní krajánkovu stezku po stopách českých státních symbolů. Poslední symbol - hymnu České republiky jsme si zazpívali všichni společně za doprovodu obrazů, které pro tuto akci namalovala Eliška Strnadová. Po přípitku lipovým čajem následovalo tvoření magnetků s českým lvem a čtení tématických knížek. Zmocněnec pro krajany ocenil velmi dobrou znalost českého jazyka všech žáků České školy v Řezně.

Děkujeme všem žákům, lektorkám i panu Jiřímu Krátkému za jedinečný slavnostní zážitek.

Reportáž o návštěvě zvláštního zmocněnce pro krajany v České škole v Řezně si můžete přečíst na stránkách Ministerstva zahraničí ČR zde.

(Text: Veronika Loeffelholz)

  05   06   07
  02   03   04
  08   magnetka se lvem   09

 

 

Čtenářská dílna s Markétou Pilátovou

Marketa Pilatova v RezneVe čtvrtek 19. října 2023 měly naše školní děti v rámci odpolední výuky možnost zúčastnit se čtenářské dílny s českou spisovatelkou Markétou Pilátovou. Ústřední knihou této dílny byl magicko-realistický příběh z konce 2. světové války Bába Bedla. Paní Pilátová seznámila děti s technikou sprejových ilustrací a děti si s její pomocí mohly složit houbu z papíru, která zároveň plní účel záložky. Jedním z úkolů bylo najít pro bábu Bedlu cestu ven z bludiště - pomocí netradičního ukazovátka, koštěte.

Anotace ke knize (www.kosmas.cz): Děti se mohou ve všech dobách a na všech místech ocitnout v nejrůznějších nebezpečích. Existují ale bytosti, které jim pomohou tak, že si nakonec dokážou poradit i samy. Jednou z těchto záhadných bytostí je bába Bedla. Napůl žena, napůl houba – objevuje se vždycky tam, kde jsou nějaké děti v nesnázích. Teď pomáhá v Jeseníkách na konci 2. světové války dvěma německým holkám, českému klukovi a mladičkému ruskému vojákovi.

 

Webinář: český jazyk u dětí v zahraničí

Webinar rijen 202311. října 2023 se realizoval velmi příjemný online seminář s logopedkou Mgr. Petrou Nejedlou. Seminář byl závěrečným bodem projektu Jak rozvíjet český jazyk dětí v zahraničí prostřednictvím knih, který Česká škola společně s Petrou Nejedlou uskutečnily za podpory Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Možnost zhlédnout webinář se spoustou inspirativních témat máte zde: https://www.youtube.com/watch?v=6okFKvgY4tI a jednotlivá témata je možné dohledat v těchto minutových úsecích:

- jak souvisí čtení se správným jazykovým vývojem
- jak vytvářet podnětné čtenářské prostředí (v 18. min)
- příklady knih podporující vývoj řeči od miminek až po předškoláky (ve 20. min)
- logopedické knihy rozvíjející český jazyk i pro starší děti  (ve 29. min)
- čtení s kouzelnou tužkou od Albi (ve 37. min)
- čtení dětí (ve 39. min)
- nesprávná výslovnost a možnosti online logopedie (ve 44. min)
- co dělat, když dítě u knížek neposedí (ve 47. min)
- doporučené knihy pro rodiče (v 51. min)

 

Zahájili jsme nový školní rok 2023/24

Deti pred skolouV sobotu 16. září 2023 v 9:30 hodin jsme zahájili nový školní rok 2023/24. Anna Dušková jako předsedkyně spolku a ředitelka školy přivítala děti a rodiče na dvorku Mehrgenerationenhaus (MGH), kde se sobotní výuky budou po celou dobu školního roku konat. Děti se rozdělily do dvou skupin - 1.+ 2. třída a 3.+4.+5. třída - a společně s lektorkami odešly do výukových místností.

Počínaje touto sobotou 16. září 2023 se rodiče školních dětí mohou během každé sobotní výuky setkávat od cca 10 hod. v kavárně Pernsteiner (www.pernsteiner.net). Marta Klimmer a Radka Bonacková, které tato setkávání jako Rodičovskou kavárnu organizují, tímto zvou k posezení a povídání si o výchově a vícejazyčnosti, vztahu k češtině a Česku i o každodenních starostech a radostech.

V odpolední části sobotní výuky od 13:00 hodin proběhlo v divadelním sále MGH tradiční zahájení školního roku se Spejblem a Hurvínkem, na které byli pozváni i rodiče a sourozenci školních dětí. Tématem bylo veselé hraní se slovy a úslovími z oblasti divutvorných českých přísloví. Děkujeme Katce Karl (Spejbl/Hurvínek) a Lucii Klárové-Memminger (Mánička), že nás dokázaly od srdce rozesmát.

 

Divadlo4  Divadlo1  Divadlo3  Divadlo2 

 

 

Nový školní rok 2023/24

Školní rok 202324

 

XV. mezinárodní konference českých škol v zahraničí

Ve dnech 25.-27. července 2023 jsem se jako místopředsedkyně spolku Česká škola v Řezně zúčastnila XV. mezinárodní konference českých škol v zahraničí organizované spolkem Česká škola bez hranic. Do Prahy přijeli k této příležitosti zástupci a zástupkyně českých škol v Německu (Drážďany, Rhein-Main, Wolfsburg), ale i v Evropě (Londýn, Paříž, Curych a Ženeva atd.) a ve světě (New York, Boston atd.).

V předvečer zahájení konference jsme se s částí účastníků setkali v Muzeu literatury, kde nám vedoucí oddělení knihovny Mgr. Alena Petruželková a knihovnice PhDr. Helena Šulcová nastínily vývoj současné sbírky a myšlenky za její koncepcí. Jasné doporučení pro dospělé a mladistvé zajímající se o literaturu. Ve čtvrteční ráno pak byla konference zahájena v prostorách Ministerstva zahraničních věcí. Proslovy uvítali účastníky mimo jiné Jiří Krátký, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti, Ladislav Bánovec, ředitel odboru mezinárodních vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a senátor a člen Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, Patrik Kunčar. Pan Krátký zdůraznil důležitost aktivní krajanské komunity, protože my všichni jsme osobní kapitál reprezentující stát. On a další instance můžou dodat institucionální pomoc, ale bez našeho nasazení nepadne na úrodnou půdu. Pan Bánovec chválil činnost českých škol v zahraničí, bez kterých by systematická výuka češtiny pro krajany v dětském a mládežnickém věku nebyla možná. Jen tak si děti a mladiství můžou udržet kontakt s Českou republikou a celá „mladá generace (může) díky svým znalostem hájit zájmy Česka v zahraničí“. Proto, jak slíbil, bude vynaloženo nejvyšší úsilí, aby v době masivních škrtů nebyly postiženy české školy. Pan senátor Kunčar shodně potvrdil, že podporovat české školy v zahraničí je povinností českého parlamentu i vlády.

Další části konference v průběhu dvou dní se věnovaly především jednotlivým příspěvkům, které organizátorky zhodnotily jako zajímavé pro účastníky. Mě zaujal příspěvek Petry Key, která polemizovala o tom, proč, co a jak učit. Jednotlivé příspěvky byly i z praxe českých škol, jako např. od Zuzany Jungmanové a Hany Červeňákové o tvorbě vlastních učebnic v České škole bez hranic v Londýně. Velké téma bylo také zkoušení žáků za účelem větší motivace učit se česky a uznání druhého jazyka, popř. vícejazyčnosti žáků (CCE, Global Seal of Biliteracy). Zajímavé byly také příspěvky o četbě (např. od MPI s doporučeními nových knížek a zástupců univerzit), o využití lidové písně ve výuce a práci s českými pamětníky (Post Bellum). Na závěr konference jsme měli možnost v rámci kulatých stolů diskutovat se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zapisování do kmenových škol a povinné školní docházce a dalších tématech.

Díky účasti na konferenci jsem se nejen seznámila s mnohými zajímavými lidmi, ale aktualizovala nebo nově zjistila možnosti, které spolek může využívat a kde se zapojit (např. Překladatelská soutěž Česky rozumím, mluvím, čtu, píšu a překládám a Olympiáda v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí). Probíraná témata v oficiálních částech programu ale i neoficiálních rozhovorech jsou pro všechny z velké části společná a vzájemná inspirace a pomoc je velmi užitečná. Děkuji spolku Česká škola bez hranic za organizaci a pozvání a těším se na další konferenci.

Michaela Kosařová

Konference1 Konference2 Konference3 Konference4 Konference5 Konference6

(Foto: archiv autorky + facebook Česká škola bez hranic, z.s.)

 

Konec školního roku a 10. narozeniny České školy v Řezně

V sobotu 22. července 2023 jsme společně zakončili školní rok 2022/23 a oslavili 10. narozeniny České školy v Řezně. Rodiče byli po dopoledních přípravách s lektorkami přizváni do divadelního sálu v Mehrgenerationenhaus v Ostengasse ke slavnostní besídce našich dětí: děti přednášely básničky, četly pohádky, vyprávěly vtipy, hrály na klavír a na akordeon, zkoušely posluchače formou křížovky, zpívaly, hrály divadlo, děkovaly lektorkám a představily hru, kterou vytvářely v průběhu roku. Besídky i celého odpoledního programu se zúčastnil i vzácný host, Petra Píšová, která byla 2017-2022 ředitelkou školy.

signal 2023 07 25 08 09 02 25919  signal 2023 07 25 08 09 02 25929  signal 2023 07 25 08 09 02 25927  signal 2023 07 25 08 09 02 25923  signal 2023 07 25 08 09 02 2595 
 IMG 20230726 WA0009 IMG 20230726 WA0010  IMG 20230726 WA0008 

Odpolední oslava 10. narozenin České školy v Řezně začala ve 14:30 hodin ve Villaparku. Co by to bylo za oslavu, kdyby na ní chyběl dort? Členky předsednictva se proměnily ve zvídavé pekaře pejska a kočičku a podle pohádky Josefa Čapka upekly před očima smějících se dětí v hrnci dort ze všeho možného. Naštěstí ho snědl cizí pes a ne naše děti, protože jak víme z pohádky a jak jsme viděli v sobotu - cizího psa z dortu pejska a kočičky hrooozně bolelo břicho. Náš slavnostní dort byl však krásný a výborný a celý se snědl. Na fotografii níže kolem stolu s červeným ubrusem stojí pětice žen, bez kterých by současná Česká škola v Řezně neexistovala - zleva: Monika Medunová (pokladní spolku), Andrea Eckl (zapisovatelka), Anna Dušková (předsedkyně a ředitelka školy), Michaela Kosařová (místopředsedkyně a lektorka) a Lucie Klárová-Memminger (zástupkyně ředitelky a lektorka).

Park  Anicka a Andrea  Predsednictvo mensi  Dort  Predsednictvo se zastupkyni mensi 

V průběhu odpoledne měli všichni možnost podílet se na připravených průvodních aktivitách: malování na obličej, desková hra z projektu KlubÍČKO ke znalostem o České republice, vzkaz na tabuli o tom, čím nám je česká komunita a škola, kvíz týkající se historie naší školy (soutěž měla čtyři dospělé výherkyně, se sdíleným třetím místem, a tři dětské výherce - jako medaile byla Fidorka).

Malovani  signal 2023 07 25 08 09 02 2591  Tabule  signal 2023 07 25 08 09 02 2592  Dort krajeni

Oslavy se zúčastnily i čtyři ze sedmi členek spolku (Radka Bonacková, Andrea Fischerová, Natalie Käser a Lucie Klárová-Memminger), které v roce 2013 Českou škola v Řezně - Tschechische Schule Regensburg e.V. založily. Bylo příjemné vidět, jak se spolek i škola proměňují, vyvíjí, rostou - jak se sice mění tváře jejich tvůrců, ale že každý do této komunity vnáší něco svého a dobrého. A bylo i příjemné cítit, že se toto společenství, jehož hlavním cílem před deseti lety bylo a i dnes stále je vychovat a udržet v našich dětech dvoujazyčnost, v tomto světě neztratí. Děkujeme všem, kteří se za těchto deset let na chodu spolku aktivně podíleli a přejeme všem krásné letní prázdniny.

(Text: Andrea Fischerová)

Školní výlet

 

Vsichni u kugel IMG 20230726 WA0004

 

IMG 20230726 WA0003Zatímco sobota 1. července 2023 znamenala pro děti v České republice začátek letních prázdnin, pro naše školní děti to byla další z výukových sobot. Přesto probíhala jinak a poněkud „prázdninově“, protože jsme všichni společně podnikli jednodenní školní výlet. Děti s rodiči a lektorkami se sešly na mimořádném místě – v areálu tzv. Holzkugel u Steinberger See. Dopoledne se školáci prvních až pátých tříd věnovali tématu prázdnin a cestování a skupina dětí Projektového klubÍČKA zase pracovala na dokončení svého celoročního díla, které má co do činění s Českou republikou. Odpoledne se pak přidali i rodiče a společně jsme si vyslechli povídání o celém areálu od provozovatelů manželů Zellerových, kterým patří naše díky. Přítomní se tak dověděli zajímavosti o stavbě i areálu a zaznělo i pár zvídavých dotazů. Další část programu už byla individuálně, ve dvojicích či menších skupinkách pojatá návštěva dřevěné koule, která umožňuje pohyb a zábavu na čerstvém vzduchu. Každý podle své chuti a svého tempa mohl vystoupat do výše, začíst se do naučných tabulí, projít si atrakce z lan a dřeva a pak se za odměnu pokochat krásným pohledem do okolí nebo se svézt velikou skouzavkou zpátky dolů, a klidně si to i několikrát zopakovat. Na závěr návštěvy také děti vyplnily pracovní list s různorodými otázkami, které se vázaly k tomuto místu. Koule tedy pro tento den ožila češtinou.

(Text: Lucie Klárová)

signal 2023 07 24 11 48 53 4625  signal 2023 07 24 12 18 00 9621  signal 2023 07 24 11 48 53 462  signal 2023 07 24 12 18 00 962 

 

signal 2023 07 24 12 18 00 9625  signal 2023 07 24 12 18 00 9623 

signal 2023 07 24 12 18 00 9627

signal 2023 07 24 11 48 53 4621

Letní Hravá knihovnička

 

mravenečci 2 okrojený skal

Léto jsme v Hravé knihovničce přivítali s Ferdou mravencem a jeho přáteli. Naši malí čtenáři se dozvěděli, jak to vypadá v mraveništi a jak se vyvíjí mravenci. Kromě toho pomohli najít berušce všech sedm teček, vyzkoušeli si jako brouk Pytlík točit lasem a zažili jako mšice toreádorské zápasy.

V červenci a srpnu bude knihovnička zavřená, ale v září se těšíme opět na viděnou každý měsíc na čtenářských dílničkách. Pokud byste také rádi dostávali pozvánky a tipy na knížky, můžete se k odběru novinek přihlásit na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Přejeme všem malým i velkým čtenářům krásná letní dobrodružství inspirovaná knížkami a těšíme se na viděnou opět v září v Hravé knihovničce!

Veronika Loeffelholz

  verča skal   puzzle skal   beruška skal
  terezka skal   vyvoj skal   zápasy skal

 

 

Večer s Erbenem

Poslední jarní sobotní výuka byla pro žáky České školy v Řezně výjimečná. Žáci všech tříd se svými lektorkami strávili společně podvečer v Hravé knihovničce na akci Večer s Erbenem.

Na začátku programu se žáci dozvěděli o životě Karla Jaromíra Erbena, o jeho významu a době národního obrození. Vyzkoušeli si, jestli dokáží rozpoznat pohádky novější autorské a lidové, které sesbíral Erben. Poté, co si žáci zaznamenali své poznatky o tomto významném českém spisovateli a sběrateli lidové slovesnosti do pracovních listů, nastal čas si pohádky pořádně zažít. Se svými lektorkami Katkou, Martou a Luckou, děti připravily a sehrály pro své spolužáky krátké divadelní představení na motivy pohádek Otesánek, Hrnečku, vař! a o Smolíčkovi pacholíčkovi.

Všichni jsme si oddechli, jak to vše dobře dopadlo, když v tom přišla zpráva, že princ potřebuje od dětí pomoc zachránit princeznu. A tak se žáci ve dvojicích neohroženě vydali ven, aby pomohli splnit několik náročných úkolů: najít a spojit zatoulané pohádkové dvojice, zapamatovat si a zapsat správně pohádkové symboly, poznat podle ilustrací Erbenovy pohádky a přiřadit k nim název, namalovat společně draka a vymyslet a dopsat pokračování pohádkového příběhu. Všechny dvojice úkoly hravě zvládly a dorazily do cíle k slavnostnímu táboráku, kde si mohly dát českou bramboračku a perníkového draka.

Při plápolání ohně jsme si pak poslechli nejnovější verzi pohádky Jirka s kozou původně sepsanou Erbenem a dále krásnou pohádku, kterou vymysleli na pokračování sami žáci o princovi, který v německém království naučil všechny česky a vysloužil si tím lásku princezny. Závěr večera u táboráku jsme díky rodině lektorky Katky Geier mohli prožít za zpěvu lidových i moderních písniček v doprovodu hry na kytaru.

Děkujeme všem zúčastněným za hezký pohádkový večer!

(Text: Veronika Loeffelholz)

        05 otesanek2  
         
         

 

 

Podkategorie

Přidej se!

Náš spolek funguje za předpokladu, že se najde dostatek lidí, kteří jsou ochotni se podílej na jeho chodu. Proměň myšlenku v čin a přidej se k nám! Máš nápad nebo chceš "jen" pomoct?

Jak na to? Čti dál...

Weiterlesen...

Staň se členem našeho spolku!

Kdokoli se může kdykoli stát členem našeho spolku. Podpoř nás svým členstvím!

→  Přihláška ke členství / Anmeldung zur Mitgliedschaft ← ← ←

FILMY O NÁS - FILME ÜBER UNS

Vítání jara

Podívejte se na film o jedné z našich aktivit pro veřejnost. Stačí kliknout na obrázek. Schauen Sie sich diesen Film an - über eine von unseren Freizeitangeboten. Klicken Sie einfach auf das Bild. Autor: Jana und Manilo Hönicke

 

FILM NAŠICH DĚTÍ "Meine Sprachen - meine Welten"

 

 

Facebook

Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.

Register-Nr.: VR 200947, eingetragen beim Amtsgericht Regensburg
Steuer-Nr.: 244/107/40504
Bankverbindung/bankovní spojení:
        Kontoinhaber: Tschechische Schule Regensburg
        Sparkasse Regensburg
        BLZ: 750 500 00
        Kontonummer: 26535435
        IBAN: DE26 7505 0000 0026 5354 35
        BIC: BYLADEM1RBG

Kontakt

Anna Dušková - předsedkyně/Vorsitzende
Michaela Kosařová - místopředsedkyně/stellv. Vorsitzende
Monika Medunová - pokladní/Schatzmeisterin
Andrea Eckl - zapisovatelka/Schriftführerin
Anna Dušková - ředitelka/Leiterin, Tel. 0151 235 085 62
Lucie Klárová-Memminger - zástupkyně ředitelky/stellv. Leiterin
 
 
Adresa pro písemnou komunikaci:
Tschechische Schule Regensburg
c/o Radka Bonacková
Landshuter Str. 15A
D-93047 Regensburg
 

info(at)ceskaskolavrezne.de
 
csr logo 01
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok