Historie spolku/Geschichte des Vereins

          2012             

Počátky organizovaných setkávání českých maminek v Café Klara v Mehrgenerationenhaus v Řezně a společné výlety do přírody - vznikl první kroužek nazvaný Hrátky s Bárou vedený Bárou Pokorny.

          2013             

Na základě iniciativy sedmi českých maminek – Radka Bonacková, Lenka Dötsch, Andrea Fischerová, Natálie Käser, Lucie Klárová, Klára Kreuzer a Barbora Pokorny – byl v květnu založen obecně prospěšný spolek „Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.“. Spolek jednorázově finančně podpořilo město Řezno.

Účast na V. mezinárodní konferenci Českých škol bez hranic a spolupracujících škol ve světě. Česká škola se v následujících letech pravidelně účastní těchto konferencí, případně i workshopů s nimi spojených.

Otevření první školní třídy se čtyřmi prvňáčky.

          2014             

Výletu do přírody pořádaného Bárou Pokorny se zúčastnilo 22 dětí ve věku 0 až 9 let.

Představení pro děti Červená Karkulka zahrálo plzeňské divadlo Špalíček česky i německy v prostorách Městské knihovny města Řezna.        

První Mikulášská besídka, která se od té doby stává tradiční akcí spolku.

          2015          

Výtvarný workshop s myšákem Hubertem inspirovaný stejnojmennou knihou a vedený Petrou Schuessler z mnichovské České školy bez hranic.

Vítání jara na Grieser Spitz – tato aktivita se od té doby stává každoroční akcí spolku.

První z šesti Českých čtení určených českým i německým dětem realizované Lucií Klárovou v prostorách Městské knihovny - Stadtbücherei Regensburg, Haidplatz. Založení české knihovničky pro děti v prostorách zmíněné knihovny.

Započetí úspěšné spolupráce s českou logopedkou Blankou Gruberovou.

Výlet do Plzně – partnerského města města Řezna s bohatou nabídkou programu dle vlastního výběru – loutkové muzeum, věž, Trnkova zahrada, Techmanie, Zoo, dinopark. Výlet byl otevřenou akcí i pro německé a další přátele. Akce byla finančně podpořena městem Řezno.

Představení Perníková chaloupka v českém i německém jazyce zahrálo pro dětské diváky divadlo Špalíček v prostorách Městské knihovny města Řezna.

Zahájení školního roku jako společné setkání členů a přátel spolku. Zahájení školního roku se stává tradiční akcí spolku stejně jako divadelní představení Spejbla s Hurvínkem hrané při této příležitosti Katkou Karl a Janou Věžníkovou.

          2016          

V rámci projektu „Meine Sprache – meine Welten“ děti z České školy v Řezně vytvořily pod vedením Ulrike Fügel, z koordinačního česko-německého centra Tandem, 7minutový film sledující, v kterém prostředí a s kým používají jaký jazyk.

Účast na konferenci „Slavisch-deutsche Mehrsprachigkeit“ pořádané Univerzitou v Řezně a prezentace činnosti spolku v rámci workshopu pro české pedagogy pracující s dětmi a mládeží.         

Prezentace spolku na výstavě „Organisationen der Zuwanderer in Regensburg stellen sich vor“.

Návštěva školy paní Tučkovou a panem Pohořelým z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

          2017          

Divadelní představení „Ententýky dva špalíky“ pražského divadla Viola

Projekt „Přiveď svého kamaráda/ svou kamarádku“ v rámci kterého němečtí kamarádi našich školních dětí ochutnaly český jazyk, společně se vypravily do plzeňské zoologické zahrady, kde plnily řadu úkolů, a na závěr si každý vytvořil knížku s vlastními fotografiemi a českými texty. Projekt se uskutečnil za podpory koordinačního centra Tandem. Jazykovým animátorem projektu byla Lucie Klárová.

Prezentace spolku na prvním Veletrhu spolků a nadací pořádaném městem Řezno –„Erste Regensburger Engagement-Messe“. Na veletrhu se mělo možnost prezentovat 63 organizací, spolek byl na tuto akci vybrán z 900 zájemců.

Zahájení projektu „Přátelství v dopisech“ – dopisování dětí ze školních kurzů s dětmi z pražské školy Deutsche Schule Prag. Komunikačním jazykem je pro obě strany čeština.

Divadelní dílna na motivy pohádky o Červené řepě pro české i německé děti realizovaná při příležitosti Dne otevřených dveří v Mehrgenerationenhaus. V prostorách MGH probíhají od založení školy některé z kurzů pro předškolní děti a pravidelná sobotní výuka školních dětí.

          2018          

Zúčastnění se „Zweiten Runden Tisch der Regensburger Migrantenorganisationen“ – setkání řezenských spolků, které byly vytvořeny s cílem osvojování mateřského jazyka a udržení kulturních tradic jiného národa než německého.

Navázána spolupráce s dvojjazyčnými novinami Donau-Moldau Zeitung. Periodikum vychází dvakrát ročně.

Česká škola v Řezně obdržela ocenění Brückenbauer - Stavitel mostů. Tuto cenu od roku 2007 uděluje Centrum Bavaria Bohemia iniciativám, spolkům a jednotlivcům za angažovanost v oblasti prohlubování česko-německého přátelství, partnerství a sousedství.

Účast na prvním setkání českých škol působících v Německu pořádané Českou školou bez hranic v Mnichově.

Jazykový výzkum profesora Marka Nekuly (profesor na Universität Regensburg, Institut für Slavistik, bohemistika a západní slavistika, vedoucí Bohemicum Regensburg-Passau) zaměřený na žáky školních kurzů ČŠŘ.

Divadelní představení „Povídání o pejskovi a kočičce“ v podání Nezávislého divadla

Škola uzavřela na dobu pěti let, počínaje rokem 2018, smlouvu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování vzdělání v zahraničí.

Divadelní projekt Bruncvík startuje - pod vedením Lucie Klárové.

          2019         

Pražské divadl Viola opět v Řezně: hudební představení pro děti a večerní recitačně-hudební představení pro dospělé.

Workshop Zastavme se nad knihou: tři literární večery pro dospělé pod vedením Andrey Fischerové k dílu a době Karoliny Světlé. Debatní kroužek po přečtení románu to rku 1867 Vesnický román.

Jednodenní setkání českých škol působících na území Německa - naše Česká škola v Řezně byla v roce 2019 organizátorem a hostitelem setkání, které podpořilo MZV České republiky.

Projekt Bruncvík úspěšně zakončen: inspirovaný 100. výročím založení českého státu, zapojující metody dramatické výchovy po celý školní rok 2018/2019, završen divadelním představením, ve kterém děti figurovaly nejen jako herci, ale i spoluautoři; návštěva Romana Černíka, PedF ZČU v Plzni.

Projekt 30 let demokracie​ sestávající ze čtyř různých podprojektů: – workshop pro starší školní děti k tématu Železná opona a svoboda; – workshop pro mladší školní děti a jejich německé kamarády; – vzpomínková bohoslužba v českém jazyce v neděli 17. listopadu – filmový večer pro veřejnost – promítání filmu Občan Havel v českém jazyce s anglickými titulky.

Výlet českých rodin do Plzně: kulturně-vzdělávací víkend, interaktivní prohlídka divadla Alfa a následné představení „Umanutá princezna“, návštěva výstavy k 30. výročí demokracie v Západočeském muzeu v Plzni, návštěva vánočního trhu a vzdělávacího centra Techmanie.

Spolek byl v tomto roce zastoupen na následujících akcích:  ● recepce generální konzulky ČR v Mnichově pro krajany v jižním Německu  ● slavnostní zakončení projektu „Nachbarwelten – Sousední světy“ Koordinačních center česko-německých výměn mládeže Tandem ● forum IHK u příležitosti 15. výročí vstupu ČR do EU – prezentace a infostánek ● poslanec Tobias Gotthardt (předseda výboru pro evropské záležitosti a regionální vztahy Bavorského zemského sněmu) navštívil sobotní výuku školních dětí, rozhovor se zástupci ČŠŘ o výuce českého jazyka v Horní Falci ● Týden češtiny ve světě 2019 – účast lektorek školních kurzů na odborných seminářích a na XI. konferenci Českých škol bez hranic v Praze  ● přednáška v řezenském klubu pro seniory na téma „Procházka Prahou“ ● účast na oslavě 30. výročí demokracie na pozvání Generálního konzulátu České republiky v Mnichově  ● spolupráce s česko-německým periodikem Donau-Moldau-Zeitung

 

 

PŘEDSEDNICTVO A VEDENÍ ŠKOLY

2013      
 • předsedkyně: Radka Bonacková;
 • místopředsedkyně: Lenka Dötsch;
 • zapisovatelka: Barbora Pokorny;
 • pokladní: Andrea Fischerová 

2014

 • předsedkyně: Radka Bonacková; 
 • místopředsedkyně: Lenka Dötsch;
 • zapisovatelka: Barbora Pokorny;
 • pokladní: Andrea Fischerová
2015
 • předsedkyně: Radka Bonacková; 
 • místopředsedkyně: Lenka Dötsch;
 • zapisovatelka: Barbora Pokorny;
 • pokladní: Irena Czornyjová
2016
 • předsedkyně: Radka Bonacková;
 • místopředsedkyně: Alena Goldberg;
 • zapisovatelka: Petra Píšová;
 • pokladní: Irena Czornyjová
2017
 • předsedkyně: Barbora Pokorny; 
 • místopředsedkyně: Alena Goldberg;
 • zapisovatelka: Petra Píšová;
 • pokladní: Zuzana Hanyková
2018
 • předsedkyně: Barbora Pokorny;
 • místopředsedkyně: Alena Goldberg; 
 • zapisovatelka: Petra Píšová; 
 • pokladní: Zuzana Hanyková
2019      
 • předsedkyně: Barbora Pokorny;
 • místopředsedkyně: Alena Goldberg; 
 • zapisovatelka: Petra Píšová; 
 • pokladní: Zuzana Hanyková
2020      
 • předsedkyně: Alena Goldberg;
 • místopředsedkyně: Petra Píšová; 
 • zapisovatelka: Markéta Lukášová; 
 • pokladní: Eva Handzová
2021
 • předsedkyně: Markéta Lukášová;
 • místopředsedkyně: Petra Píšová; 
 • zapisovatelka: Anna Dušková; 
 • pokladní: Eva Handzová
2022
 • předsedkyně: Anna Dušková;
 • místopředsedkyně: Michaela Kosařová; 
 • zapisovatelka: Kateřina Albrecht; 
 • pokladní: Monika Medunová
2023
 • předsedkyně: Anna Dušková;
 • místopředsedkyně: Michaela Kosařová; 
 • zapisovatelka: Andrea Eckl; 
 • pokladní: Monika Medunová
2024
 • předsedkyně: Michaela Kosařová;
 • místopředsedkyně: Lucie Valentová; 
 • zapisovatelka: Andrea Eckl; 
 • pokladní: Monika Medunová

ředitelky školyod 9/2022 dodnes: Mgr. Anna Dušková, od 11/2016 do 9/2022: Mgr. Petra Píšová, od 6/2015 do 11/2016: Mgr. Radka Bonacková

kontrolorky účetnictví: 

 • 2013-15: Natalie Käser, Natalie Kochanová
 • 2016: Natalie Käser, Barbora Pokorný
 • 2017-2024: Natalie Käser, Irena Czornyjová

webové stránky: od 2017 Andrea Fischerová

 

 Lektorky/lektoři a vyučující:

kurz Batolátka:     
 • 2014 až 2017 Jana Hönicke
 • 2017 až 2018 Monika Medunová
 • 2018 až 2019 Lucie Konfrštová
 • od 2020 do 2021 Markéta Lukášová
 • od 2021 Susanna Gallersdörfer
 • od 2023 Honza Stefan
kurz Hrátky:
 • 2013 až 2015 Barbora Pokorny
 • 2015 až 2017 Petra Píšová
 • 2016 až 2019 Jana Hönicke
 • od 2019 Anna Dušková
 • od 2022 Susanna Gallersdörfer
 • od 2023 Andrea Eckl
kurz Předškoláci:
 •  2017 až 2019 Kateřina Váňová
 • od 2019 až 2022 Aneta Bučková
 • od 2022 Blanka Brzek
školní kurzy:
 • 2013 až 2018 Michaela Markytan (Prvňáčci, Druháčci, Školáčci) 
 • od 2015 Petra Píšová (Prvňáčci, Školáčci, Školáci, 2. stupeň)
 • 2016 až 2020 Tomáš Vrtný (Můj český svět)  
 • od 2020 Lucie Konfrštová (Můj český svět)
 • 2018 až 2019 Kateřina Váňová (Prvňáčci)
 • od 2019 Lucie Klárová (Školáci)
 • 2019 až 2020 Monika Černá (Prvnňáčci)
 • od 2019 Aneta Bučková (2. stupeň)
 • od 2020 až 2021 Viktor Horáček (Třeťáci)
 • od 2020 Michaela Kosařová (Druháčci, Třeťáci)
 • od 2021 Veronika Löffelholz (Prvňáčci, Soboty v Hravé knihovničce)
 • od 2021 Marie Hajíčková (Čtvrťáci, Páťáci)
 • od 2022 Kateřina Gaier (Prvňáčci)
 • od 2022 Eliška Strnadová (Druháčci)
 • od 2022 Marta Klimmer (Třeťáci)

Přidej se!

Náš spolek funguje za předpokladu, že se najde dostatek lidí, kteří jsou ochotni se podílet na jeho chodu. Proměň myšlenku v čin a přidej se k nám! Máš nápad nebo chceš "jen" pomoct?

Jak na to? Čti dál...

Weiterlesen...

Staň se členem našeho spolku!

Kdokoli se může kdykoli stát členem našeho spolku. Podpoř nás svým členstvím!

→  Přihláška ke členství / Anmeldung zur Mitgliedschaft ← ← ←

FILMY O NÁS - FILME ÜBER UNS

Vítání jara

Podívejte se na film o jedné z našich aktivit pro veřejnost. Stačí kliknout na obrázek. Schauen Sie sich diesen Film an - über eine von unseren Freizeitangeboten. Klicken Sie einfach auf das Bild. Autor: Jana und Manilo Hönicke

 

FILM NAŠICH DĚTÍ "Meine Sprachen - meine Welten"

 

 

Facebook

Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.

Register-Nr.: VR 200947, eingetragen beim Amtsgericht Regensburg
Steuer-Nr.: 244/107/40504
Bankverbindung/bankovní spojení:
        Kontoinhaber: Tschechische Schule Regensburg
        Sparkasse Regensburg
        BLZ: 750 500 00
        Kontonummer: 26535435
        IBAN: DE26 7505 0000 0026 5354 35
        BIC: BYLADEM1RBG

Kontakt

Michaela Kosařová - předsedkyně/Vorsitzende
Lucie Harmsen-Valentová - místopředsedkyně/stellv. Vorsitzende
Monika Medunová - pokladní/Schatzmeisterin
Andrea Eckl - zapisovatelka/Schriftführerin
Anna Dušková - ředitelka/Leiterin, Tel. 0151 235 085 62
Lucie Klárová-Memminger - zástupkyně ředitelky/stellv. Leiterin
 
 
Adresa pro písemnou komunikaci:
Tschechische Schule Regensburg
Bischof-Hartwich-Str. 4
D-93057 Regensburg
 

info(at)ceskaskolavrezne.de
 
csr logo 01
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok