Historie spolku/Geschichte des Vereins

          2012             

Počátky organizovaných setkávání českých maminek v Café Klara v Mehrgenerationenhaus v Řezně a společné výlety do přírody - vznikl první kroužek nazvaný Hrátky s Bárou vedený Bárou Pokorny.

          2013             

Na základě iniciativy sedmi českých maminek – Radka Bonacková, Lenka Dötsch, Andrea Fischerová, Natálie Käser, Lucie Klárová, Klára Kreuzer a Barbora Pokorny – byl v květnu založen obecně prospěšný spolek „Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.“. Spolek jednorázově finančně podpořilo město Řezno.

Účast na V. mezinárodní konferenci Českých škol bez hranic a spolupracujících škol ve světě. Česká škola se v následujících letech pravidelně účastní těchto konferencí, případně i workshopů s nimi spojených.

Otevření první školní třídy se čtyřmi prvňáčky.

          2014             

Výletu do přírody pořádaného Bárou Pokorny se zúčastnilo 22 dětí ve věku 0 až 9 let.

Představení pro děti Červená Karkulka zahrálo plzeňské divadlo Špalíček česky i německy v prostorách Městské knihovny města Řezna.        

První Mikulášská besídka, která se od té doby stává tradiční akcí spolku.

          2015          

Výtvarný workshop s myšákem Hubertem inspirovaný stejnojmennou knihou a vedený Petrou Schuessler z mnichovské České školy bez hranic.

Vítání jara na Grieser Spitz – tato aktivita se od té doby stává každoroční akcí spolku.

První z šesti Českých čtení určených českým i německým dětem realizované Lucií Klárovou v prostorách Městské knihovny - Stadtbücherei Regensburg, Haidplatz. Založení české knihovničky pro děti v prostorách zmíněné knihovny.

Započetí úspěšné spolupráce s českou logopedkou Blankou Gruberovou.

Výlet do Plzně – partnerského města města Řezna s bohatou nabídkou programu dle vlastního výběru – loutkové muzeum, věž, Trnkova zahrada, Techmanie, Zoo, dinopark. Výlet byl otevřenou akcí i pro německé a další přátele. Akce byla finančně podpořena městem Řezno.

Představení Perníková chaloupka v českém i německém jazyce zahrálo pro dětské diváky divadlo Špalíček v prostorách Městské knihovny města Řezna.

Zahájení školního roku jako společné setkání členů a přátel spolku. Zahájení školního roku se stává tradiční akcí spolku stejně jako divadelní představení Spejbla s Hurvínkem hrané při této příležitosti Katkou Karl a Janou Věžníkovou.

          2016          

V rámci projektu „Meine Sprache – meine Welten“ děti z České školy v Řezně vytvořily pod vedením Ulrike Fügel, z koordinačního česko-německého centra Tandem, 7minutový film sledující, v kterém prostředí a s kým používají jaký jazyk.

Účast na konferenci „Slavisch-deutsche Mehrsprachigkeit“ pořádané Univerzitou v Řezně a prezentace činnosti spolku v rámci workshopu pro české pedagogy pracující s dětmi a mládeží.         

Prezentace spolku na výstavě „Organisationen der Zuwanderer in Regensburg stellen sich vor“.

Návštěva školy paní Tučkovou a panem Pohořelým z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

          2017          

Divadelní představení „Ententýky dva špalíky“ pražského divadla Viola

Projekt „Přiveď svého kamaráda/ svou kamarádku“ v rámci kterého němečtí kamarádi našich školních dětí ochutnaly český jazyk, společně se vypravily do plzeňské zoologické zahrady, kde plnily řadu úkolů, a na závěr si každý vytvořil knížku s vlastními fotografiemi a českými texty. Projekt se uskutečnil za podpory koordinačního centra Tandem. Jazykovým animátorem projektu byla Lucie Klárová.

Prezentace spolku na prvním Veletrhu spolků a nadací pořádaném městem Řezno –„Erste Regensburger Engagement-Messe“. Na veletrhu se mělo možnost prezentovat 63 organizací, spolek byl na tuto akci vybrán z 900 zájemců.

Zahájení projektu „Přátelství v dopisech“ – dopisování dětí ze školních kurzů s dětmi z pražské školy Deutsche Schule Prag. Komunikačním jazykem je pro obě strany čeština.

Divadelní dílna na motivy pohádky o Červené řepě pro české i německé děti realizovaná při příležitosti Dne otevřených dveří v Mehrgenerationenhaus. V prostorách MGH probíhají od založení školy některé z kurzů pro předškolní děti a pravidelná sobotní výuka školních dětí.

          2018          

Zúčastnění se „Zweiten Runden Tisch der Regensburger Migrantenorganisationen“ – setkání řezenských spolků, které byly vytvořeny s cílem osvojování mateřského jazyka a udržení kulturních tradic jiného národa než německého.

Navázána spolupráce s dvojjazyčnými novinami Donau-Moldau Zeitung. Periodikum vychází dvakrát ročně.

Česká škola v Řezně obdržela ocenění Brückenbauer - Stavitel mostů. Tuto cenu od roku 2007 uděluje Centrum Bavaria Bohemia iniciativám, spolkům a jednotlivcům za angažovanost v oblasti prohlubování česko-německého přátelství, partnerství a sousedství.

Účast na prvním setkání českých škol působících v Německu pořádané Českou školou bez hranic v Mnichově.

Jazykový výzkum profesora Marka Nekuly (profesor na Universität Regensburg, Institut für Slavistik, bohemistika a západní slavistika, vedoucí Bohemicum Regensburg-Passau) zaměřený na žáky školních kurzů ČŠŘ.

Divadelní představení „Povídání o pejskovi a kočičce“ v podání Nezávislého divadla

Škola uzavřela na dobu pěti let, počínaje rokem 2018, smlouvu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování vzdělání v zahraničí.

Divadelní projekt Bruncvík startuje - pod vedením Lucie Klárové.

          2019         

Pražské divadl Viola opět v Řezně: hudební představení pro děti a večerní recitačně-hudební představení pro dospělé.

Workshop Zastavme se nad knihou: tři literární večery pro dospělé pod vedením Andrey Fischerové k dílu a době Karoliny Světlé. Debatní kroužek po přečtení románu to rku 1867 Vesnický román.

Jednodenní setkání českých škol působících na území Německa - naše Česká škola v Řezně byla v roce 2019 organizátorem a hostitelem setkání, které podpořilo MZV České republiky.

Projekt Bruncvík úspěšně zakončen: inspirovaný 100. výročím založení českého státu, zapojující metody dramatické výchovy po celý školní rok 2018/2019, završen divadelním představením, ve kterém děti figurovaly nejen jako herci, ale i spoluautoři; návštěva Romana Černíka, PedF ZČU v Plzni.

Projekt 30 let demokracie​ sestávající ze čtyř různých podprojektů: – workshop pro starší školní děti k tématu Železná opona a svoboda; – workshop pro mladší školní děti a jejich německé kamarády; – vzpomínková bohoslužba v českém jazyce v neděli 17. listopadu – filmový večer pro veřejnost – promítání filmu Občan Havel v českém jazyce s anglickými titulky.

Výlet českých rodin do Plzně: kulturně-vzdělávací víkend, interaktivní prohlídka divadla Alfa a následné představení „Umanutá princezna“, návštěva výstavy k 30. výročí demokracie v Západočeském muzeu v Plzni, návštěva vánočního trhu a vzdělávacího centra Techmanie.

Spolek byl v tomto roce zastoupen na následujících akcích:  ● recepce generální konzulky ČR v Mnichově pro krajany v jižním Německu  ● slavnostní zakončení projektu „Nachbarwelten – Sousední světy“ Koordinačních center česko-německých výměn mládeže Tandem ● forum IHK u příležitosti 15. výročí vstupu ČR do EU – prezentace a infostánek ● poslanec Tobias Gotthardt (předseda výboru pro evropské záležitosti a regionální vztahy Bavorského zemského sněmu) navštívil sobotní výuku školních dětí, rozhovor se zástupci ČŠŘ o výuce českého jazyka v Horní Falci ● Týden češtiny ve světě 2019 – účast lektorek školních kurzů na odborných seminářích a na XI. konferenci Českých škol bez hranic v Praze  ● přednáška v řezenském klubu pro seniory na téma „Procházka Prahou“ ● účast na oslavě 30. výročí demokracie na pozvání Generálního konzulátu České republiky v Mnichově  ● spolupráce s česko-německým periodikem Donau-Moldau-Zeitung

 

 

PŘEDSEDNICTVO A VEDENÍ ŠKOLY

2013      
 • předsedkyně: Radka Bonacková;
 • místopředsedkyně: Lenka Dötsch;
 • zapisovatelka: Barbora Pokorny;
 • pokladní: Andrea Fischerová 

2014

 • předsedkyně: Radka Bonacková; 
 • místopředsedkyně: Lenka Dötsch;
 • zapisovatelka: Barbora Pokorny;
 • pokladní: Andrea Fischerová
2015
 • předsedkyně: Radka Bonacková; 
 • místopředsedkyně: Lenka Dötsch;
 • zapisovatelka: Barbora Pokorny;
 • pokladní: Irena Czornyjová
2016
 • předsedkyně: Radka Bonacková;
 • místopředsedkyně: Alena Goldberg;
 • zapisovatelka: Petra Píšová;
 • pokladní: Irena Czornyjová
2017
 • předsedkyně: Barbora Pokorny; 
 • místopředsedkyně: Alena Goldberg;
 • zapisovatelka: Petra Píšová;
 • pokladní: Zuzana Hanyková
2018
 • předsedkyně: Barbora Pokorny;
 • místopředsedkyně: Alena Goldberg; 
 • zapisovatelka: Petra Píšová; 
 • pokladní: Zuzana Hanyková
2019      
 • předsedkyně: Barbora Pokorny;
 • místopředsedkyně: Alena Goldberg; 
 • zapisovatelka: Petra Píšová; 
 • pokladní: Zuzana Hanyková
2020      
 • předsedkyně: Alena Goldberg;
 • místopředsedkyně: Petra Píšová; 
 • zapisovatelka: Markéta Lukášová; 
 • pokladní: Eva Handzová
2021
 • předsedkyně: Markéta Lukášová;
 • místopředsedkyně: Petra Píšová; 
 • zapisovatelka: Anna Dušková; 
 • pokladní: Eva Handzová
2022
 • předsedkyně: Anna Dušková;
 • místopředsedkyně: Michaela Kosařová; 
 • zapisovatelka: Kateřina Albrecht; 
 • pokladní: Monika Medunová
2023
 • předsedkyně: Anna Dušková;
 • místopředsedkyně: Michaela Kosařová; 
 • zapisovatelka: Andrea Eckl; 
 • pokladní: Monika Medunová

ředitelky školyod 9/2022 dodnes: Mgr. Anna Dušková, od 11/2016 do 9/2022: Mgr. Petra Píšová, od 6/2015 do 11/2016: Mgr. Radka Bonacková

kontrolorky účetnictví: 

 • 2013-15: Natalie Käser, Natalie Kochanová
 • 2016: Natalie Käser, Barbora Pokorný
 • 2017-2023: Natalie Käser, Irena Czornyjová

webové stránky: od 2017 Andrea Fischerová

 

 Lektorky/lektoři a vyučující:

kurz Batolátka:     
 • 2014 až 2017 Jana Hönicke
 • 2017 až 2018 Monika Medunová
 • 2018 až 2019 Lucie Konfrštová
 • od 2020 do 2021 Markéta Lukášová
 • od 2021 Susanna Gallersdörfer
 • od 2023 Honza Stefan
kurz Hrátky:
 • 2013 až 2015 Barbora Pokorny
 • 2015 až 2017 Petra Píšová
 • 2016 až 2019 Jana Hönicke
 • od 2019 Anna Dušková
 • od 2022 Susanna Gallersdörfer
 • od 2023 Andrea Eckl
kurz Předškoláci:
 •  2017 až 2019 Kateřina Váňová
 • od 2019 až 2022 Aneta Bučková
 • od 2022 Blanka Brzek
školní kurzy:
 • 2013 až 2018 Michaela Markytan (Prvňáčci, Druháčci, Školáčci) 
 • od 2015 Petra Píšová (Prvňáčci, Školáčci, Školáci, 2. stupeň)
 • 2016 až 2020 Tomáš Vrtný (Můj český svět)  
 • od 2020 Lucie Konfrštová (Můj český svět)
 • 2018 až 2019 Kateřina Váňová (Prvňáčci)
 • od 2019 Lucie Klárová (Školáci)
 • 2019 až 2020 Monika Černá (Prvnňáčci)
 • od 2019 Aneta Bučková (2. stupeň)
 • od 2020 až 2021 Viktor Horáček (Třeťáci)
 • od 2020 Michaela Kosařová (Druháčci, Třeťáci)
 • od 2021 Veronika Löffelholz (Prvňáčci, Soboty v Hravé knihovničce)
 • od 2021 Marie Hajíčková (Čtvrťáci, Páťáci)
 • od 2022 Kateřina Gaier (Prvňáčci)
 • od 2022 Eliška Strnadová (Druháčci)
 • od 2022 Marta Klimmer (Třeťáci)

Über uns - auf Deutsch

mapa nemcka sxc „Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.“ ist ein gemeinnütziger Verein, gegründet 2013 mit dem Ziel, den Erwerb der tschechischen Sprache bei Kindern aus tschechischen und deutsch-tschechischen Familien in Regensburg und Umgebung zu unterstützen.

Weiterlesen...

Přidej se!

Náš spolek funguje za předpokladu, že se najde dostatek lidí, kteří jsou ochotni se podílej na jeho chodu. Proměň myšlenku v čin a přidej se k nám! Máš nápad nebo chceš "jen" pomoct?

Jak na to? Čti dál...

Weiterlesen...

Staň se členem našeho spolku!

Kdokoli se může kdykoli stát členem našeho spolku. Podpoř nás svým členstvím!

→  Přihláška ke členství / Anmeldung zur Mitgliedschaft ← ← ←

FILMY O NÁS - FILME ÜBER UNS

Vítání jara

Podívejte se na film o jedné z našich aktivit pro veřejnost. Stačí kliknout na obrázek. Schauen Sie sich diesen Film an - über eine von unseren Freizeitangeboten. Klicken Sie einfach auf das Bild. Autor: Jana und Manilo Hönicke

 

FILM NAŠICH DĚTÍ "Meine Sprachen - meine Welten"

 

 

Facebook

Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.

Register-Nr.: VR 200947, eingetragen beim Amtsgericht Regensburg
Steuer-Nr.: 244/107/40504
Bankverbindung/bankovní spojení:
        Kontoinhaber: Tschechische Schule Regensburg
        Sparkasse Regensburg
        BLZ: 750 500 00
        Kontonummer: 26535435
        IBAN: DE26 7505 0000 0026 5354 35
        BIC: BYLADEM1RBG

Kontakt

Anna Dušková - předsedkyně/Vorsitzende
Michaela Kosařová - místopředsedkyně/stellv. Vorsitzende
Monika Medunová - pokladní/Schatzmeisterin
Andrea Eckl - zapisovatelka/Schriftführerin
Anna Dušková - ředitelka/Leiterin, Tel. 0151 235 085 62
Lucie Klárová-Memminger - zástupkyně ředitelky/stellv. Leiterin
 
 
Adresa pro písemnou komunikaci:
Tschechische Schule Regensburg
c/o Radka Bonacková
Landshuter Str. 15A
D-93047 Regensburg
 

info(at)ceskaskolavrezne.de
 
csr logo 01
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok