Mgr. Anna Dušková

Rubr 1 Anicka... je od února 2022 předsedkyní spolku a od září 2022 ředitelkou školy. Od ledna 2021 byla v předsednictvu jako zapisovatelka. Byla lektorkou kurzu Hrátky.

Vystudovala obor Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Bc.) a Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.). Vztah k českému jazyku prohlubuje dále v rámci doktorského studia na Univerzitě v Řezně.

Je maminkou Antonie a Rosárie, kterým se snaží ukázat pestrost českého jazyka v jinojazyčném prostředí. Volný čas tráví tancem 20. a 30. let a cestováním.

 

 

 

Mgr. Petra Píšová, DiS

Petra1... byla od ledna 2017 do září 2022 ředitelkou České školy v Řezně, od ledna 2016 do února 2020 byla zapisovatelkou spolku. Od února 2020 do února 2022 byla místopředsedkyní spolku. Během svého působení ve spolku vyučovala téměř všechny školní kurzy.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací dramatická výchova, a dále vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky. Téměř šest let učila na Fakultní základní škole profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK v Praze, a sice od první po pátou třídu. Od srpna 2015 do září 2022 žila v Řezně. 

Je maminkou Eriky a Vašíka, oba navštěvovali kurzy České školy v Řezně. Ráda hraje společenské hry, chodí na výlety s rodinou a přáteli (pěší, běžky, kolo) a ráda něco kreativně vytváří.

Výuka na základním stupni České školy v Řezně probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu.

Bc. Michaela Kosařová, M.A.

Rubr 1 Misa...je od února 2022 místopředsedkyní spolku. Českou školu v Řezně nejprve poznala jako praktikantka, ve školním roce 2020/21 byla lektorkou kurzu Druháčci a ve školním roce 2021/22 vedla kurz Třeťáci. Ve školním roce 2022/23 vyučuje kurz Můj český svět.

Pochází z Rychnova nad Kněžnou, kde se narodila a vychodila osmileté gymnázium. Při výběru studií padla volba na Česko-německá studia na Univerzitě Karlově v Praze, v jehož rámci absolvovala roční studium na Univerzitě v Řezně. Tomuto městu zcela propadla a po složení státních závěrečných zkoušek se rozhodla sem znovu přestěhovat a nastoupit na studium navazující.

Mezi její koníčky patří sporty - věnuje se lyžování, lezení, veslování a ježdění na koni. Profesně pracuje pro poslance parlamentu spolkové země Bavorsko Jürgena Mistola a je pedagogickou spolupracovnicí pro česko-německou jazykovou animaci u Tandemu - Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže. Ve svém volném čase se zapojuje lokálně v organizacích Foodsharing a CampusAsyl. Je členkou 12. funkčního období „Česko-německého fóra mládeže“.

 

Ing. Monika Medunová

Rubr 1 Monika... je od února 2022 pokladní spolku. Ve školním roce 2018/19 byla lektorkou kurzu Miminka.

Pochází z Chodska, z městečka Domažlice. Vystudovala Ekonomickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni a v Plzni také pracovala jako manažer auditu. V roce 2017 se přestěhovala s manželem a dcerkou Kristýnkou do Řezna.

Ráda poznává nové lidi a činnosti, chodí na výlety s rodinou či s přáteli a relaxuje u dobré knihy.

 

 

Andrea Eckl, dis.

Andrejka...je od února 2023 zapisovatelkou spolku a lektorkou Hrátek.

Pochází z Příbrami, kde studovala šestileté gymnázium. Poté strávila dva roky na VŠ ekonomické v Plzni, ale vrátila se zpět do Příbrami a tam vystudovala na OA a VOŠ obor Finanční a ekonomické poradenství. Od roku 2013 žije v Hemau blízko Regensburgu. Má dvě děti - Lauru a Tobiase, kteří vyrůstají dvojjazyčně a kteří navštěvují kurzy v ČŠŘ již od roku 2019.

Mezi její koníčky patří výlety a procházky s rodinou a psem, vaření a pečení a setkávání s přáteli - i formou organizace krajanských srazů tzv. Československý Stammtisch v Regensburgu.

 

 

Mgr. et MgA. Lucie Klárová - Memminger

Lucie ... je zakládající členkou spolku Česká škola v Řezně, od září 2022 je zástupkyní ředitelky školy a aktivně se podílí na různých projektech. Iniciovala a zrealizovala např. vytvoření České knihovničky pro děti ve spolupráci s Městskou knihovnou v Řezně nebo projekt Ich zeig dir meine Welt ve spolupráci s koordinačním centrem Tandem. Ve školním roce 2018/19 připravila s dětmi pohybově-divadelní projekt Bruncvík. Od školního roku 2019/20 vedla kurz Školáci. Ve školním roce 2021/22 vedla kurzy Páťáci Český jazyk na 2. stupni ZŠ - "Šesťáci a Sedmáci". Ve školním roce 2022/23 vyučuje kurz Čtvrťáci a KlubÍčka.
Vystudovala bohemistiku na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a dramatickou výchovu na DAMU v Praze. V Řezně a okolí působí jako učitelka a lektorka kurzů češtiny jako cizího jazyka pro děti, mládež i dospělé, organizuje a realizuje literární čtení. Její syn navštěvuje kurzy České školy. Dvojjazyčnost považuje za úžasný dar, o který je ale nutné pečovat. 

Mgr. Radka Bonacková

Bonackova... je zakládající členkou České školy v Řezně. První setkání českých maminek v Řezně iniciovala společně s Natalie Käser už v roce 2011. Od založení spolku "Česká škola v Řezně - Tschechische Schule Regensburg e.V." v roce 2013 byla do začátku roku 2017 jeho předsedkyní a ředitelkou školy. 

Má dva syny - Davida, který je nejstarším žákem České školy v Řezně, a mladšího Jakuba, který rovněž vyrůstá dvoujazyčně.

Vystudovala germanistiku a filozofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V Řezně žije od roku 2001.

Dlouhodobě se zajímá o problematiku vícejazyčné výchovy a angažuje se pracovně i soukromě v různých oblastech rozvoje česko-německých vztahů, zvláště v oblasti (jazykového) vzdělávání.

- Viz též rubrika "Dvoujazyčnost"...

Dr. phil. Andrea Fischerová

AndreaF1... je zakládající členkou spolku Česká škola v Řezně a byla prvním pokladníkem. Od ledna 2017 je administrátorkou webových stránek.

Pochází ze severních Čech, studovala germanistiku a anglistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2008 získala doktorát z anglické filologie na Univerzitě v Řezně. Pracuje jako překladatelka a tlumočnice, je také spisovatelka (www.i-chameleon.cz) a spoluautorka naučné stezky Karoliny Světlé a Festivalu Karoliny Světlé (www.karolinasvetla.cz).

Její děti navštěvují školní kurzy České školy v Řezně. Ve volném čase píše, čte, běhá a vrací se na různá místa.

 

Bc. Susanna Gallersdörfer, B.A.

Susanna1... je od září 2021 lektorkou kurzu Batolátka a od září 2022 vede také jeden kurz Hrátek.

Narodila se v bavorském Altöttingu, odkud se po 10ti letech vrátila s rodiči do Hradce Králové. Svoji dvoujazyčnost využila při studiu Česko-německých studií v Praze (Bc. a B.A.), díky nimž se ocitla v Regensburgu, kde žije od roku 2014.

Vedle svého magisterského studia a výpomoci v cestovním podniku Begegnung mit Böhmen se věnuje hlavně svým dvěma dětem, které jsou od začátku věrnými návštěvníky kurzů České školy.

Mgr. Veronika Loeffelholz

Verca1... je ve školním roce 2022/23 lektorkou kurzu Soboty v Hravé knihovničce. Ve školního roce 2021/22 byla lektorkou Prvňáčků. Je knihovnicí v Hravé knihovničce.

Vystudovala učitelství občanské výchovy a anglického jazyka. Do blízkosti Řezna se s rodinou přestěhovala v roce 2019 z Prahy, aby děti poznaly i zemi svého otce. Řezno je zaujalo, protože v něm sídlí právě naše Česká škola.

Více než čtení knih pro dospělé ji nyní baví číst se svými dětmi Samíkem a Violkou dětské knížky. Ráda vymýšlí, jak spojit výuku s přírodou.

Mgr. Kateřina Gaier

K. Gaier foto...je ve školním roce 2022/23 lektorkou Prvňáčků.

Pochází ze západočeského příhraničního městečka Přimda, vystudovala germanistiku a pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, jeden rok studií strávila na Vídeňské univerzitě. Dvoujazyčnost a vícejazyčnost jsou témata, kterými se aktivně zabývala již v průběhu studia, nyní se s nimi setkává denně především díky svým dětem Julii a Felixovi. Těší se, až i oni budou v budoucnu navštěvovat kurzy České školy a získají tak další podněty v českém jazyce.

Velmi ráda cestuje a objevuje nová místa, jezdí na kole, na lyžích. Mezi její další zájmy patří divadlo, film a literatura.

Eliška Strnadová

Eliska1... je ve školním roce 2022/23 lektorkou kurzu Druháčci.

Do Německa dorazila v rámci česko-německého Projektu, kde se spolu s malou skupinou žáků z celé České republiky měli začlenit do bavorského gymnázia s cílem odmaturovat. Po úspěšném složení Abitur v roce 2020 začala studovat na Univerzitě v Řezně. Jejím hlavním oborem je v současné době výtvarná tvorba a estetická výchova, vedlejším oborem pak historie umění. Jako přivýdělek hlídá děti v česko-německé rodině, díky níž získala kontakt k České škole v Řezně.

Pochází z malé vesničky Chodská Lhota na Plzeňsku. Vyrůstání na vesnici ji naučilo užívat si malých věcí, trávit volný čas na čerstvém vzduch a nejlépe v přírodě. Má velice kladný vztah ke zvířatům. Ráda čte, kreslí a maluje. Výuka dětí v České škole ji moc baví, a dokázala by si představit být v budoucnosti zaměstnaná i jako učitelka výtvarky na jiných školách.

Mgr. Blanka Brzek

Blanka... je od září 2022 lektorkou kurzu Předškoláci.

Pochází z Prahy, kde vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po dobu svého života v Praze se dlouhodobě věnovala práci s dětmi v rámci organizace Junák – český skaut.

V roce 2020 se s rodinou přestěhovala do blízkosti Řezna. Je maminkou Aničky a Jara, kteří se narodili v Německu a vyrůstají dvojjazyčně. I proto si uvědomuje důležitost podpory českých kořenů a výhodu toho, že díky České škole mají děti možnost poznávat i české prostředí a setkávat se se svými vrstevníky, kteří také mluví česky. Dcera Anička již navštěvuje předškolní kurzy České školy.

Mezi její koníčky patří sport, výlety, tvoření, literatura.

Honza Stefan

Honza...je od roku 2023 lektorem Batolátek. Narodil se v Mariánských Lázních a ve věku 6 let se s maminkou odstěhoval do jižního Bavorska, kde strávil sve dětství a mládí v okrese Unterallgäu. Dvojjazyčnost ho od té doby doprovázela, i když dominantním jazykem vždy byla němčina. Po absolvování střední policejní školy žil a pracoval 14 let v Mnichově, než ho osud přivedl v roce 2022 do Řezna, kde se spolu se synem Ferdinandem s chutí zapojil do dění v naší české škole.

 

Über uns - auf Deutsch

mapa nemcka sxc „Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.“ ist ein gemeinnütziger Verein, gegründet 2013 mit dem Ziel, den Erwerb der tschechischen Sprache bei Kindern aus tschechischen und deutsch-tschechischen Familien in Regensburg und Umgebung zu unterstützen.

Weiterlesen...

FILMY O NÁS - FILME ÜBER UNS

Vítání jara

Podívejte se na film o jedné z našich aktivit pro veřejnost. Stačí kliknout na obrázek. Schauen Sie sich diesen Film an - über eine von unseren Freizeitangeboten. Klicken Sie einfach auf das Bild. Autor: Jana und Manilo Hönicke

 

FILM NAŠICH DĚTÍ "Meine Sprachen - meine Welten"

Autorka projektu: Ulrike Flügl

Přidej se!

Náš spolek funguje za předpokladu, že se najde dostatek lidí, kteří jsou ochotni se podílej na jeho chodu. Proměň myšlenku v čin a přidej se k nám! Máš nápad nebo chceš "jen" pomoct?

Jak na to? Čti dál...

Weiterlesen...

Staňte se členem našeho spolku!

Kdokoli se může kdykoli stát členem našeho spolku. Podpořte nás Vaším členstvím! Těšíme se na vás!

→  Přihláška ke členství / Anmeldung zur Mitgliedschaft ← ← ←

 

Česká škola v Řezně je na Facebooku.

Facebook

Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.

Register-Nr.: VR 200947, eingetragen beim Amtsgericht Regensburg
Steuer-Nr.: 244/107/40504
Bankverbindung/bankovní spojení:
        Kontoinhaber: Tschechische Schule Regensburg
        Sparkasse Regensburg
        BLZ: 750 500 00
        Kontonummer: 26535435
        IBAN: DE26 7505 0000 0026 5354 35
        BIC: BYLADEM1RBG

Kontakt

Anna Dušková - předsedkyně/Vorsitzende

Michaela Kosařová - místopředsedkyně/stellv. Vorsitzende

Monika Medunová - pokladní/Schatzmeisterin

Andrea Eckl - zapisovatelka/Schriftführerin

Anna Dušková - ředitelka/Koordination der Kurse, Tel. 0151 235 085 62,  Lucie Klárová-Memminger - zástupkyně ředitelky/Koordination der Kurse

 
 
Adresa pro písemnou komunikaci:
Tschechische Schule Regensburg
c/o Radka Bonacková
Landshuter Str. 15A
D-93047 Regensburg
 

info(at)ceskaskolavrezne.de
 
csr logo 01
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok