Mgr. Anna Dušková

Rubr 1 Anicka... je od února 2022 předsedkyní spolku. Od ledna 2021 byla v předsednictvu jako zapisovatelka. Od školního roku 2019/20 je lektorkou kurzu Hrátky.

Vystudovala obor Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Bc.) a Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.). Vztah k českému jazyku prohlubuje dále v rámci doktorského studia na Univerzitě v Řezně.

Je maminkou Antonie a Rosárie, kterým se snaží ukázat pestrost českého jazyka v jinojazyčném prostředí. Volný čas tráví tancem 20. a 30. let a cestováním.

 

 

 

Mgr. Petra Píšová, DiS

Petra1... je od ledna 2017 ředitelkou České školy v Řezně, od ledna 2016 do února 2020 byla zapisovatelkou spolku. Od února 2020 do února 2022 byla místopředsedkyní spolku. Během svého působení ve spolku vyučovala téměř všechny školní kurzy. Ve školním roce 2021/22 je lektorkou kurzů Druháčci Český jazyk na 2. stupni ZŠ - Deváťáci.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací dramatická výchova, a dále vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky. Téměř šest let učila na Fakultní základní škole profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK v Praze, a sice od první po pátou třídu. Od srpna 2015 žije v Řezně. 

Je maminkou Eriky a Vašíka, oba navštěvují kurzy České školy v Řezně v jejich věkové skupině. Ráda hraje společenské hry, chodí na výlety s rodinou a přáteli (pěší, běžky, kolo) a ráda něco kreativně vytváří.

Výuka na základním stupni České školy v Řezně probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu.

Bc. Michaela Kosařová, M.A.

Rubr 1 Misa...je od února 2022 místopředsedkyní spolku.

Pochází z Rychnova nad Kněžnou, kde se narodila a vychodila osmileté gymnázium. Při výběru studií padla volba na Česko-německá studia na Univerzitě Karlově v Praze, v jehož rámci absolvovala roční studium na Univerzitě v Řezně. Tomuto městu zcela propadla a po složení státních závěrečných zkoušek se rozhodla sem znovu přestěhovat a nastoupit na studium navazující. Českou školu v Řezně nejprve poznala jako praktikantka, ve školním roce 2020/21 se stala lektorkou kurzu Druháčci. Děti z 2. třídy přes prázdniny povyrostly, a tak je ve školním roce 2021/22 učí v kurzu Třeťáci.

Mezi její koníčky patří sporty, věnuje se lyžování, lezení, veslování a ježdění na koni. Mimo zapojování se do dění České školy v Řezně se také angažuje jako členka česko-německé „Online Challenge“, je česko-německá jazyková animátorka a v 11. funkčním období je mluvčí „Česko-německého fóra mládeže“.

 

Ing. Monika Medunová

Rubr 1 Monika... je od února 2022 pokladní spolku. Ve školním roce 2018/19 byla lektorkou kurzu "Miminka".

Pochází z Chodska, z městečka Domažlice. Vystudovala Ekonomickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni a v Plzni také pracovala jako manažer auditu. V roce 2017 se přestěhovala s manželem a dcerkou Kristýnkou do Řezna.

Ráda poznává nové lidi a činnosti, chodí na výlety s rodinou či s přáteli a relaxuje u dobré knihy.

 

 

Mgr. et MgA. Lucie Klárová - Memminger

Lucie ... je zakládající členkou spolku Česká škola v Řezně a aktivně se podílí na různých projektech. Iniciovala a zrealizovala např. vytvoření České knihovničky pro děti ve spolupráci s Městskou knihovnou v Řezně nebo projekt Ich zeig dir meine Welt ve spolupráci s koordinačním centrem Tandem. Ve školním roce 2018/19 připravila s dětmi pohybově-divadelní projekt Bruncvík. Od školního roku 2019/20 vedla kurz Školáci. Ve školním roce 2021/22 vede kurzy Páťáci Český jazyk na 2. stupni ZŠ - "Šesťáci a Sedmáci".
Vystudovala bohemistiku na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a dramatickou výchovu na DAMU v Praze. V Řezně a okolí působí jako učitelka a lektorka kurzů češtiny jako cizího jazyka pro děti, mládež i dospělé, organizuje a realizuje literární čtení. Její syn navštěvuje kurzy České školy. Dvojjazyčnost považuje za úžasný dar, o který je ale nutné pečovat. 

Mgr. Radka Bonacková

Bonackova... je zakládající členkou České školy v Řezně. První setkání českých maminek v Řezně iniciovala společně s Natalie Käser už v roce 2011. Od založení spolku "Česká škola v Řezně - Tschechische Schule Regensburg e.V." v roce 2013 byla do začátku roku 2017 jeho předsedkyní a ředitelkou školy. 

Má dva syny - Davida, který je nejstarším žákem České školy v Řezně, a mladšího Jakuba, který rovněž vyrůstá dvoujazyčně.

Vystudovala germanistiku a filozofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V Řezně žije od roku 2001.

Dlouhodobě se zajímá o problematiku vícejazyčné výchovy a angažuje se pracovně i soukromě v různých oblastech rozvoje česko-německých vztahů, zvláště v oblasti (jazykového) vzdělávání.

- Viz též rubrika "Dvoujazyčnost"...

Mgr. Lucie Konfrštová

LucieKur… byla v letech 2018-19 lektorkou kurzu Batolátka a od školního roku 2020/21 vede kurz Můj český svět - tento kurz se ve školním roce 2021/22 koná pod jejím vedením pouze v online formě.

Pochází z jižních Čech. Vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Německý jazyk - Občanská výchova pro 2. stupeň základní školy. Po absolvování studia se přestěhovala do Řezna, kde pracuje jako vychovatelka ve školce a jeslích. Nyní je na mateřské dovolené. V Řezně žije se svým manželem a synem.

Baví ji práce s dětmi, je tvůrčí, veselá a nápaditá. Má ráda procházky, tanec a společenské hry. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli.

Mgr. Aneta Bučková, M.A.

Aneta... vystudovala germanistiku a mediální vědy (B.A.) na Humboldtově univerzitě v Berlíně, jazykovědu se zaměřením na germánské jazyky (M.A.) na Svobodné univerzitě v Berlíně a učitelství češtiny jako cizího jazyka (Mgr.) na Univerzitě Karlově. V současné době působí v rámci doktorského studia na Univerzitě v Řezně jako členka týmu projektu Language across generations: contact induced change in morpho-syntax in German-Slavic bilingual speech a dálkově studuje obor dramatická výchova na DAMU. Ve školním roce 2017/2018 absolvovala čtyřměsíční stáž v České škole bez hranic v Mnichově, ve které se podílela na aktivitách předškolní skupiny, učila češtinu na prvním stupni a dějepis, zeměpis a literaturu na 2. stupni. V České škole v Řezně působila jako asistentka ve výuce 2. a 3. třídy a spolupracovala na divadelním projektu Bruncvík. Od školního roku 2019/2020 vyučuje kurz Předškoláků.

Dr. phil. Andrea Fischerová

AndreaF1... je zakládající členkou spolku Česká škola v Řezně a byla prvním pokladníkem. Od ledna 2017 je administrátorkou webových stránek.

Pochází ze severních Čech, studovala germanistiku a anglistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2008 získala doktorát z anglické filologie na Univerzitě v Řezně. Pracuje jako překladatelka a tlumočnice, je také spisovatelka (www.i-chameleon.cz) a spoluautorka naučné stezky Karoliny Světlé a Festivalu Karoliny Světlé (www.karolinasvetla.cz).

Její děti navštěvují školní kurzy České školy v Řezně. Ve volném čase píše, čte, běhá a vrací se na různá místa.

 

Bc. Susanna Gallersdörfer, B.A.

Susanna1... je od září 2021 lektorkou kurzu Batolátka.

Narodila se v bavorském Altöttingu, odkud se po 10ti letech vrátila s rodiči do Hradce Králové. Svoji dvoujazyčnost využila při studiu Česko-německých studií v Praze (Bc. a B.A.), díky nimž se ocitla v Regensburgu, kde žije od roku 2014.

Vedle svého magisterského studia a výpomoci v cestovním podniku Begegnung mit Böhmen se věnuje hlavně svým dvěma dětem, které jsou od začátku věrnými návštěvníky kurzů České školy.

Mgr. Veronika Loeffelholz

Verca1... je od školního roku 2021/22 lektorkou Prvňáčků a knihovnicí v Hravé knihovničce.

Vystudovala učitelství občanské výchovy a anglického jazyka. Do blízkosti Řezna se s rodinou přestěhovala v roce 2019 z Prahy, aby děti poznaly i zemi svého otce. Řezno je zaujalo, protože v něm sídlí právě naše Česká škola.

Více než čtení knih pro dospělé ji nyní baví číst se svými dětmi Samíkem a Violkou dětské knížky. Ráda vymýšlí, jak spojit výuku s přírodou.

Über uns - auf Deutsch

mapa nemcka sxc „Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.“ ist ein gemeinnütziger Verein, gegründet 2013 mit dem Ziel, den Erwerb der tschechischen Sprache bei Kindern aus tschechischen und deutsch-tschechischen Familien in Regensburg und Umgebung zu unterstützen.

Weiterlesen...

FILMY O NÁS - FILME ÜBER UNS

Vítání jara

Podívejte se na film o jedné z našich aktivit pro veřejnost. Stačí kliknout na obrázek. Schauen Sie sich diesen Film an - über eine von unseren Freizeitangeboten. Klicken Sie einfach auf das Bild. Autor: Jana und Manilo Hönicke

 

FILM NAŠICH DĚTÍ "Meine Sprachen - meine Welten"

Autorka projektu: Ulrike Flügl

Přidej se!

Náš spolek funguje za předpokladu, že se najde dostatek lidí, kteří jsou ochotni se podílej na jeho chodu. Proměň myšlenku v čin a přidej se k nám! Máš nápad nebo chceš "jen" pomoct?

Jak na to? Čti dál...

Weiterlesen...

Staňte se členem našeho spolku!

Kdokoli se může kdykoli stát členem našeho spolku. Podpořte nás Vaším členstvím! Těšíme se na vás!

→  Přihláška ke členství / Anmeldung zur Mitgliedschaft ← ← ←

 

Česká škola v Řezně je na Facebooku.

Facebook

Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.

Register-Nr.: VR 200947, eingetragen beim Amtsgericht Regensburg
Steuer-Nr.: 244/107/40504
Bankverbindung/bankovní spojení:
        Kontoinhaber: Tschechische Schule Regensburg
        Sparkasse Regensburg
        BLZ: 750 500 00
        Kontonummer: 26535435
        IBAN: DE26 7505 0000 0026 5354 35
        BIC: BYLADEM1RBG

Kontakt

Anna Dušková - předsedkyně/Vorsitzende

Michaela Kosařová - místopředsedkyně/stellv. Vorsitzende

Monika Medunová - pokladní/Schatzmeisterin

Kateřina Albrecht - zapisovatelka/Schriftführerin

Petra Píšová - ředitelka/Koordination der Kurse, Tel. 0176 822 99320

 
 
Adresa pro písemnou komunikaci:
Tschechische Schule Regensburg
c/o Radka Bonacková
Landshuter Str. 15A
D-93047 Regensburg
 

info(at)ceskaskolavrezne.de
 
csr logo 01
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok