Bc. Michaela Kosařová, M.A.

Misa Kosarova 1...je od února 2024 předsedkyní spolku Česká škola v Řezně, od února 2020 byla místopředsedkyní spolku. Českou školu v Řezně nejprve poznala jako praktikantka, ve školním roce 2020/21 byla lektorkou kurzu Druháčci a ve školním roce 2021/22 vedla kurz Třeťáci. Ve školních letech 2022/23 a 2023/24 vyučovala/vyučuje kurz Můj český svět.

Pochází z Rychnova nad Kněžnou, kde se narodila a vychodila osmileté gymnázium. Při výběru studií padla volba na Česko-německá studia na Univerzitě Karlově v Praze, v jehož rámci absolvovala roční studium na Univerzitě v Řezně. Tomuto městu zcela propadla a po složení státních závěrečných zkoušek se rozhodla sem znovu přestěhovat a nastoupit na studium navazující - mezikulturní management.

Mezi její koníčky patří sporty. Profesně pracuje pro poslance parlamentu spolkové země Bavorsko Jürgena Mistola a je pedagogickou spolupracovnicí pro česko-německou jazykovou animaci u Tandemu - Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže.

 

Lucie Valentová, M.Sc.

LucieValentova1...je od února 2024 místopředsedkyní spolku Česká škola v Řezně a od roku 2023 je spolulektorkou Batolátek.

Pochází z Plzně a vystudovala ekonomku na univerzitách v Plzni a Regensburgu, kde od roku 2010 žije. Již 13 let vede plzeňský Spolek pro mimoškolní vzdělávání mládeže, který organizuje především semináře pro české a bavorské školy. Po narození dcery Emmy se v roce 2020 zaměřila na jinou cílovou skupinu – od středoškoláků k batolátkům a zapojila se do aktivit České školy v Řezně.

Na České škole oceňuje kvalitu a množství aktivit, které rodičům vícejazyčnou výchovu usnadňují.

Ve zbylém volném čase ráda jezdí na kole, cestuje a učí se novým věcem.

Ing. Monika Medunová

Rubr 1 Monika... je od února 2022 pokladní spolku. Ve školním roce 2018/19 byla lektorkou kurzu Miminka.

Pochází z Chodska, z městečka Domažlice. Vystudovala Ekonomickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni a v Plzni také pracovala jako manažer auditu. V roce 2017 se přestěhovala s manželem a dcerkou Kristýnkou do Řezna.

Ráda poznává nové lidi a činnosti, chodí na výlety s rodinou či s přáteli a relaxuje u dobré knihy.

 

 

Andrea Eckl, dis.

Andrejka...je od února 2023 zapisovatelkou spolku a lektorkou Hrátek.

Pochází z Příbrami, kde studovala šestileté gymnázium. Poté strávila dva roky na VŠ ekonomické v Plzni, ale vrátila se zpět do Příbrami a tam vystudovala na OA a VOŠ obor Finanční a ekonomické poradenství. Od roku 2013 žije v Hemau blízko Regensburgu. Má dvě děti - Lauru a Tobiase, kteří vyrůstají dvojjazyčně a kteří navštěvují kurzy v ČŠŘ již od roku 2019.

Mezi její koníčky patří výlety a procházky s rodinou a psem, vaření a pečení a setkávání s přáteli - i formou organizace krajanských srazů tzv. Československý Stammtisch v Regensburgu.

 

 

Mgr. Anna Dušková

Anicka... je od září 2022 ředitelkou školy a od února 2022 do února 2024 byla předsedkyní spolku. Od ledna 2021 byla v předsednictvu jako zapisovatelka. Byla lektorkou kurzu Hrátky.

Vystudovala obor Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Bc.) a Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.). Vztah k českému jazyku prohlubuje dále v rámci doktorského studia na Univerzitě v Řezně.

Je maminkou Antonie a Rosárie, kterým se snaží ukázat pestrost českého jazyka v jinojazyčném prostředí. Volný čas tráví tancem 20. a 30. let a cestováním.

 

Mgr. et MgA. Lucie Klárová - Memminger

Lucie... je zakládající členkou spolku Česká škola v Řezně, od září 2022 je zástupkyní ředitelky školy a aktivně se podílí na různých projektech. Iniciovala a zrealizovala např. vytvoření České knihovničky pro děti ve spolupráci s Městskou knihovnou v Řezně nebo projekt Ich zeig dir meine Welt ve spolupráci s koordinačním centrem Tandem. Ve školním roce 2018/19 připravila s dětmi pohybově-divadelní projekt Bruncvík. Od školního roku 2019/20 vedla kurz Školáci. Ve školním roce 2021/22 vedla kurzy Páťáci Český jazyk na 2. stupni ZŠ - "Šesťáci a Sedmáci". Ve školním roce 2022/23 vyučovala kurz Čtvrťáci a KlubÍčka, ve školním roce 2023/24 vyučuje kurz Páťáci + Šesťáci a KlubÍčka.

 
Vystudovala bohemistiku na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a dramatickou výchovu na DAMU v Praze. V Řezně a okolí působí jako učitelka a lektorka kurzů češtiny jako cizího jazyka pro děti, mládež i dospělé, organizuje a realizuje literární čtení. Její syn navštěvuje kurzy České školy. Dvojjazyčnost považuje za úžasný dar, o který je ale nutné pečovat.
 

Mgr. Veronika Loeffelholz

Verca1... je ve školním roce 2023/24 lektorkou kurzu Knihonauti, ve školním roce 2022/23 byla lektorkou kurzu Soboty v Hravé knihovničce, ve školního roce 2021/22 byla lektorkou Prvňáčci. Je knihovnicí v Hravé knihovničce.

Studovala kulturní a sociální antropologii a učitelství občanské výchovy a anglického jazyka. Do blízkosti Řezna se s rodinou přestěhovala v roce 2019 z Prahy, aby děti poznaly i zemi svého otce. Řezno je zaujalo, protože v něm sídlí právě naše Česká škola.

Více než čtení knih pro dospělé ji nyní baví číst se svými dětmi Samíkem a Violkou dětské knížky. Ráda vymýšlí, jak spojit výuku s přírodou.

Mgr. Kateřina Gaier

K. Gaier foto...je ve školním roce 2023/24 lektorkou Druháčků, ve školním roce 2022/23 byla lektorkou Prvňáčků.

Pochází ze západočeského příhraničního městečka Přimda, vystudovala germanistiku a pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, jeden rok studií strávila na Vídeňské univerzitě. Dvoujazyčnost a vícejazyčnost jsou témata, kterými se aktivně zabývala již v průběhu studia, nyní se s nimi setkává denně především díky svým dětem Julii a Felixovi. Těší se, až i oni budou v budoucnu navštěvovat kurzy České školy a získají tak další podněty v českém jazyce.

Velmi ráda cestuje a objevuje nová místa, jezdí na kole, na lyžích. Mezi její další zájmy patří divadlo, film a literatura.

Mgr. Marta Klimmer

Marta... je ve školním roce 2023/24 lektorkou kurzu Třeťáci a tento kurz vedla i v předchozím školním roce.

Jejím rodným krajem je Domažlicko v západních Čechách. Od roku 2005 žije na druhé straně hranice v Bavorském lese, kde od té doby působí mimo jiné jako tlumočnice a učitelka volitelného českého jazyka na bavorských mateřských, základních a navazujících školách.

Vystudovala pedagogickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni a jako studentka poznala také zahraniční univerzity ve městech Chemnitz a Vilnius.

Své děti se spolu s jejich otcem snaží od počátku vychovávat česko-německo-bavorsky, a tak se i jako smíšená rodina podílejí na tvorbě bavorsko-německo-českého slovníku. Děti byly vedle německých škol vzdělávány také v mateřské a základní škole v České republice. Tyto možnosti však přetrhlo uzavření hranic v roce 2020, a tak si rodina našla cestu do České školy v Řezně, kde se nejstarší syn Tobias a mladší syn Adrian mohli zapojit do online výuky deváté a páté třídy. V roce 2021/2022 pak na tutéž školu nastoupil jako prvňáček také nejmladší syn Luka.

V dalším školním roce 2022/2023 přijala nabídku České školy v Řezně vyučovat třetí třídu a objevila tak další třpytivý střípek smysluplné a naplňující práce s vícejazyčnými dětmi.

V létě ji baví cestovat a vracet se do Čech a v zimě si ráda zalyžuje na bavorských horách.

 

Eliška Strnadová

Eliska1... je ve školním roce 2023/24 lektorkou kurzu Čtvrťáci a ve školním roce 2022/23 vedla kurz Druháčků.

Do Německa dorazila v rámci česko-německého Projektu, kde se spolu s malou skupinou žáků z celé České republiky měli začlenit do bavorského gymnázia s cílem odmaturovat. Po úspěšném složení Abitur v roce 2020 začala studovat na Univerzitě v Řezně. Jejím hlavním oborem je v současné době výtvarná tvorba a estetická výchova, vedlejším oborem pak historie umění. Jako přivýdělek hlídá děti v česko-německé rodině, díky níž získala kontakt k České škole v Řezně.

Pochází z malé vesničky Chodská Lhota na Plzeňsku. Vyrůstání na vesnici ji naučilo užívat si malých věcí, trávit volný čas na čerstvém vzduch a nejlépe v přírodě. Má velice kladný vztah ke zvířatům. Ráda čte, kreslí a maluje. Výuka dětí v České škole ji moc baví, a dokázala by si představit být v budoucnosti zaměstnaná i jako učitelka výtvarky na jiných školách.

Mgr. Blanka Brzek

Blanka... je od září 2022 lektorkou kurzu Předškoláci.

Pochází z Prahy, kde vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po dobu svého života v Praze se dlouhodobě věnovala práci s dětmi v rámci organizace Junák – český skaut.

V roce 2020 se s rodinou přestěhovala do blízkosti Řezna. Je maminkou Aničky a Jara, kteří se narodili v Německu a vyrůstají dvojjazyčně. I proto si uvědomuje důležitost podpory českých kořenů a výhodu toho, že díky České škole mají děti možnost poznávat i české prostředí a setkávat se se svými vrstevníky, kteří také mluví česky. Dcera Anička již navštěvuje předškolní kurzy České školy.

Mezi její koníčky patří sport, výlety, tvoření, literatura.

Honza Stefan

Honza...je od roku 2023 lektorem Batolátek. Narodil se v Mariánských Lázních a ve věku 6 let se s maminkou odstěhoval do jižního Bavorska, kde strávil sve dětství a mládí v okrese Unterallgäu. Dvojjazyčnost ho od té doby doprovázela, i když dominantním jazykem vždy byla němčina. Po absolvování střední policejní školy žil a pracoval 14 let v Mnichově, než ho osud přivedl v roce 2022 do Řezna, kde se spolu se synem Ferdinandem s chutí zapojil do dění v naší české škole.

 

Bc. Michaela Hering

Misa Hering1… je ve školním roce 2023/24 lektorkou Prvňáčků.

Pochází z blízkosti východočeské Litomyšle, kde také vystudovala Střední pedagogickou školu. S vícejazyčnou výchovou se poprvé setkala hned po maturitě, kdy rok pracovala jako au-pair v česko-anglické rodině a kde bylo jejím hlavním úkolem rozvíjet češtinu dětí. Po návratu do Čech působila v mateřské škole zaměřené na Montessori pedagogiku a studovala učitelství Pedagogiky a Základů společenských věd na Karlově univerzitě v Praze (Bc).
Montessori pedagogika se stala její vášní. Ráda její prvky uplatňuje jak při bilingvní výchově svých dvou dcer Aličky a Emilky, tak i v rámci kurzu Prvňáčci.

Ráda lektoruje seberozvojové kurzy pro ženy, tráví čas v přírodě, vzdělává se, čte a lyžuje.

 

Mgr. Petra Píšová, Dis

Petra1... byla od ledna 2017 do září 2022 ředitelkou České školy v Řezně, od ledna 2016 do února 2020 byla zapisovatelkou spolku. Od února 2020 do února 2022 byla místopředsedkyní spolku. Během svého působení ve spolku vyučovala téměř všechny školní kurzy.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací dramatická výchova, a dále vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky. Téměř šest let učila na Fakultní základní škole profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK v Praze, a sice od první po pátou třídu. Od srpna 2015 do září 2022 žila v Řezně. 

Je maminkou Eriky a Vašíka, oba navštěvovali kurzy České školy v Řezně. Ráda hraje společenské hry, chodí na výlety s rodinou a přáteli (pěší, běžky, kolo) a ráda něco kreativně vytváří.

Výuka na základním stupni České školy v Řezně probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu.

Mgr. Radka Bonacková

Bonackova... je zakládající členkou České školy v Řezně. První setkání českých maminek v Řezně iniciovala společně s Natalie Käser už v roce 2011. Od založení spolku "Česká škola v Řezně - Tschechische Schule Regensburg e.V." v roce 2013 byla do začátku roku 2017 jeho předsedkyní a ředitelkou školy. 

Má dva syny - Davida, který je nejstarším žákem České školy v Řezně, a mladšího Jakuba, který rovněž vyrůstá dvoujazyčně.

Vystudovala germanistiku a filozofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V Řezně žije od roku 2001.

Dlouhodobě se zajímá o problematiku vícejazyčné výchovy a angažuje se pracovně i soukromě v různých oblastech rozvoje česko-německých vztahů, zvláště v oblasti (jazykového) vzdělávání.

- Viz též rubrika "Dvoujazyčnost"...

 

Dr. phil. Andrea Fischerová

Andrea3... je zakládající členkou spolku Česká škola v Řezně a byla prvním pokladníkem. Od ledna 2017 je administrátorkou webových stránek.

Pochází ze severních Čech, studovala germanistiku a anglistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2008 získala doktorát z anglické filologie na Univerzitě v Řezně. Pracuje jako překladatelka a tlumočnice pro bavorskou policii, je také spisovatelka (www.i-chameleon.cz), spoluautorka naučné stezky Karoliny Světlé a spoluzakladatelka Festivalu Karoliny Světlé (www.karolinasvetla.cz).

Její děti navštěvují školní kurzy České školy v Řezně. Ve volném čase píše, čte, běhá a vrací se na různá místa.

 

Přidej se!

Náš spolek funguje za předpokladu, že se najde dostatek lidí, kteří jsou ochotni se podílet na jeho chodu. Proměň myšlenku v čin a přidej se k nám! Máš nápad nebo chceš "jen" pomoct?

Jak na to? Čti dál...

Weiterlesen...

Staň se členem našeho spolku!

Kdokoli se může kdykoli stát členem našeho spolku. Podpoř nás svým členstvím!

→  Přihláška ke členství / Anmeldung zur Mitgliedschaft ← ← ←

FILMY O NÁS - FILME ÜBER UNS

Vítání jara

Podívejte se na film o jedné z našich aktivit pro veřejnost. Stačí kliknout na obrázek. Schauen Sie sich diesen Film an - über eine von unseren Freizeitangeboten. Klicken Sie einfach auf das Bild. Autor: Jana und Manilo Hönicke

 

FILM NAŠICH DĚTÍ "Meine Sprachen - meine Welten"

 

 

Facebook

Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.

Register-Nr.: VR 200947, eingetragen beim Amtsgericht Regensburg
Steuer-Nr.: 244/107/40504
Bankverbindung/bankovní spojení:
        Kontoinhaber: Tschechische Schule Regensburg
        Sparkasse Regensburg
        BLZ: 750 500 00
        Kontonummer: 26535435
        IBAN: DE26 7505 0000 0026 5354 35
        BIC: BYLADEM1RBG

Kontakt

Michaela Kosařová - předsedkyně/Vorsitzende
Lucie Valentová - místopředsedkyně/stellv. Vorsitzende
Monika Medunová - pokladní/Schatzmeisterin
Andrea Eckl - zapisovatelka/Schriftführerin
Anna Dušková - ředitelka/Leiterin, Tel. 0151 235 085 62
Lucie Klárová-Memminger - zástupkyně ředitelky/stellv. Leiterin
 
 
Adresa pro písemnou komunikaci:
Tschechische Schule Regensburg
c/o Radka Bonacková
Landshuter Str. 15A
D-93047 Regensburg
 

info(at)ceskaskolavrezne.de
 
csr logo 01
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok