• KÓD kurzu: P-2024-25
 • kurz je určen pro děti, které ve školním roce 2024/25 navštěvují 1. třídu německé ZŠ
 • náplň výuky: osvojování české abecedy, nácvik čtení a psaní v českém jazyce
 • od školního roku 2017/18 vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu, který vychází z našich specifických podmínek a zkušeností
 • kdy: každý čtvrtek 14:30 – 16:30 hod. (120 min.) a cca každou 3. sobotu 9:30 – 14 hod. (240 min.), kromě bavorských prázdnin
 • kde: čtvrteční výuka v budově základní školy Pestalozzi, Landshuter Str. 61
 • sobotní termíny 17x za školní rok: 14. 9., 28. 9., 19. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12. 2024, 11. 1., 25. 1., 8. 2., 22. 2., 16. 3., 5. 4., 10. 5., 24. 5., 28. 6., 12. 7., 26. 7. 2025, místo konání: Mehrgenerationenhaus Regensburg, Ostengasse 29
 • začátek výuky: v sobotu 14. září 2024 v 9:30 hod., zakončení školního roku: v sobotu 26. července 2025
 • rodičovský příspěvek: 350,– eur / školní rok pro děti s českým občanstvím, 700,– eur / školní rok pro děti bez českého občanství
 • přihlášku do kurzu najdete v rubrice Ke stažení
 • termín přihlášky: do 4. srpna 2024
 • Zkušenost maminky malé školačky

  Milé maminky, jsem maminkou osmileté Emmy, která tento školní rok navštěvovala kurz „Prvňáčci“, který organizuje spolek Česká škola v Řezně. Touto formou bych se s vámi ráda podělila o zkušenost, kterou jsem s vyučováním během celého školního roku udělala.

  Na začátku jen pár slov k jazykové výchově naší dcery. Já i manžel pocházíme z Čech a oba jsme už více jak deset let v Německu. Doma mluvíme česky, já s oběma dětmi převážně česky, jde o situaci a prostředí, ve kterém se nacházíme, manžel s dětmi mluví německy, vzhledem k tomu, že žije už v Německu velmi dlouho a dá se říci, že němčina je jeho druhý mateřský jazyk.

  Emma převahu svého volného času tráví v německém prostředí, s češtinou se tedy setkává pouze doma a o prázdninách v Čechách. Její čeština není úplně na jedničku ale vše rozumí a umí se převážně i dobře vyjadřovat.

  V kurzu Prvňáčků jako jediná navštěvuje na německé škole už druhou třídu, což sebou přineslo malé motivační a učební problémy. Vzhledem k tomu, že Emma už uměla číst a psát, ukázalo se jako problematické odstranit záměnu souhlásek W/V, Š/Sch atd. a psaní podstatných jmen s velkým začínajícím písmenkem. Jiné děti, které se začaly učit číst a psát česky zároveň se vstupem do 1. třídy německé školy, tento problém neměly.

  Vzhledem k tomu, že v německé škole jsme ve 2. třídě už na rozdíl od první třídy pocítili více nároků na dítě a nutnost se do školy opravdu denně připravovat, dělala jsem s Emmou jen zlomek úkolů, které si donášela z České školy. Přesto je ale neuvěřitelné, co se Emma naučila a umí prakticky používat. Nemá problém rozeznávat všechny samohlásky s háčkem nebo s čárkou, číst měkké a tvrdé souhlásky atd. Navíc si oblíbila kolektiv českých dětí a poznala v nich nové kamarády.

  Proto bych ráda všem, kteří se obávají, že jejich děti nebudou zvládat k německé škole i návštěvu českého kurzu nebo mají strach z přetížení dětí, ráda předala zkušenost, že v České škole nejde o klasické vyučování, ale o učení hrou. Děti jsou malá skupinka, paní učitelka má dost příležitostí se dětem věnovat individuálně a pravidelné navštěvování bez zvláštní přípravy obohatilo znalosti českého jazyka naší Emmy neskutečnou měrou. Metody, které jsou používány, jsou všechny zábavné a nevyžadují přesné memorování nebo časté trénování doma.

  Přeji vám i vašim dětem snadné rozhodování při volbě návštěvy Prvňáčků a samozřejmě krásné léto.

  S pozdravem
  Barbora Pokorná

  Zkušenost naší paní učitelky

  Milí rodičové, nedávno jedna maminka na svém webu napsala: „Pravda je, že čeština asi moc k světovému využití nebude.“ Ale o tom biligvismus vůbec není. Bilingvismus jednoduše obohacuje životy našich dětí a těch okolo nich, a i když to zní jako kýč, opravdu rozšiřuje pohled na svět a poskytuje možnosti, o kterých se nám ani nesnilo.

  Být bilingvní znamená pro každého něco jiného. Někomu stačí, když dítě rozumí mamince, a neřeší, zda odpoví česky či německy. Jiná maminka chce, aby její dítě i odpovídalo ve stejném jazyce, ale není pro ni důležité, aby umělo číst nebo dokonce psát. Ale jsou i rodiče, a znám jich ve svém okolí víc než dost, kteří se snaží u svých malých dětí o absolutní pochopení jazyka.

  Že vám přijde zbytečné trápit své dítě českou gramatikou? Byť jen tou základní? Máte pocit, že mu v životě v německém prostředí stejně k ničemu nebude? Možná máte pravdu, ale také tak trochu riskujete ztrátu motivace vašich dět í dál si češtinu rozvíjet. Pravdou totiž je, že jakmile děti nastoupí do školky a poději do školy, mateřský jazyk začnou zcela potlačovat a jeho udržení se stane denodenní m bojem. Protože i když jim budete pouštět české pohádky, číst jim české knížky, nikdy tím nebudete schopni nahradit vlivy okolí. Česká škola tak může být jedinečnou šancí, kde mohou být děti pravidelně v českém prostředí. A to nejen v jazykovém slova smyslu. Mohou zde mluvit česky se svými stejně starými kamarády, navíc zde učí Češi, kteří si s sebou nesou zaběhnuté zvyky a tradice své kultury.

  Proč se bát využít skutečnosti, že šestileté děti ještě zcela neztratily schopnost učit se dalšímu jazyku stejným způsobem, jako se učí jazyk povinný... K tomu je návštěva první třídy německé školy zároveň s návštěvou první třídy školy české nejideálnějším způsobem, jak je naučit nenásilně oba tipy gramatiky současně. Čím dříve se děti naučí číst a psát česky, tím lépe se jim bude český jazyk udržovat. Protože v dalším roce už možná ani žádný zájem znovu se učit abecedu, byť trochu odlišnou od té německé, mít nebudou.

  Během jediného roku se naučí rozlišovat německé v od českého v, německé z od českého z, krátké a dlouhé samohlásky, měkké a tvrdé slabiky, neignorovat háček... a tím i správně číst a tím i lépe porozumět čtenému textu. Samy si pak budou moci číst a tím si i grafickou podobu češtiny postupně ukládat do své paměti. Čtením si budou i přirozeně vyvíjet slovní zásobu. Navíc děti se do české školy budou těšit na kamarády, kteří budou pro ně speciální v tom, že s nimi mluví v jiném jazyce než v běžné německé škole přes týden.

  ALE! Vy sami znáte své dítě nejlépe a vy sami nejlépe víte, zda jste schopni a ochotni zvládnou výuku dalšího jazyka. Zda jste schopni a ochotni zvládat psát úkoly dvakrát.

  ALE!!! Kdybychom i my podlehli obávám, že to naše dcerka nezvládne, nebyla by dnes její mluvená i psaná čeština tam, kde je. Samozřejmě mám výhodu v tom, že i můj manžel je Čech, ale i nás to stojí úsilí a trpělivost, ale radost z toho, že sama ve svých šesti letech dokáže napsat dědovi přání k narozeninám nebo si přečíst od babičky zprávy na skypu, je nenahraditelná.

  Věřte, že vaše děti učením dvou jazyků opravdu nijak nestrádají. Právě naopak. Vás to bude zřejmě stát trochu času a trpělivosti, ale výhody, které se časem dostaví, za to opravdu stojí. Ne nadarmo naše babičky říkavaly: kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.

  Michaela Markytánová, lektorka kurzu „Prvňáčci“ České školy v Řezně

Přidej se!

Náš spolek funguje za předpokladu, že se najde dostatek lidí, kteří jsou ochotni se podílet na jeho chodu. Proměň myšlenku v čin a přidej se k nám! Máš nápad nebo chceš "jen" pomoct?

Jak na to? Čti dál...

Weiterlesen...

Staň se členem našeho spolku!

Kdokoli se může kdykoli stát členem našeho spolku. Podpoř nás svým členstvím!

→  Přihláška ke členství / Anmeldung zur Mitgliedschaft ← ← ←

FILMY O NÁS - FILME ÜBER UNS

Vítání jara

Podívejte se na film o jedné z našich aktivit pro veřejnost. Stačí kliknout na obrázek. Schauen Sie sich diesen Film an - über eine von unseren Freizeitangeboten. Klicken Sie einfach auf das Bild. Autor: Jana und Manilo Hönicke

 

FILM NAŠICH DĚTÍ "Meine Sprachen - meine Welten"

 

 

Facebook

Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.

Register-Nr.: VR 200947, eingetragen beim Amtsgericht Regensburg
Steuer-Nr.: 244/107/40504
Bankverbindung/bankovní spojení:
        Kontoinhaber: Tschechische Schule Regensburg
        Sparkasse Regensburg
        BLZ: 750 500 00
        Kontonummer: 26535435
        IBAN: DE26 7505 0000 0026 5354 35
        BIC: BYLADEM1RBG

Kontakt

Michaela Kosařová - předsedkyně/Vorsitzende
Lucie Harmsen-Valentová - místopředsedkyně/stellv. Vorsitzende
Monika Medunová - pokladní/Schatzmeisterin
Andrea Eckl - zapisovatelka/Schriftführerin
Anna Dušková - ředitelka/Leiterin, Tel. 0151 235 085 62
Lucie Klárová-Memminger - zástupkyně ředitelky/stellv. Leiterin
 
 
Adresa pro písemnou komunikaci:
Tschechische Schule Regensburg
Bischof-Hartwich-Str. 4
D-93057 Regensburg
 

info(at)ceskaskolavrezne.de
 
csr logo 01
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok