• KÓD kurzu: P-2022-23
 • kurz je určen pro děti, které ve školním roce 2022/23 navštěvují 1. třídu německé ZŠ
 • náplň výuky: osvojování české abecedy, nácvik čtení a psaní v českém jazyce
 • od školního roku 2017/18 vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu, který vychází z mezinárodního vzdělávacího programu České školy bez hranic (www.csbh.cz) a našich specifických podmínek a zkušeností
 • kdy: každý čtvrtek 14:30 - 16:30 hod. (120 min.) a cca každou 3. sobotu 9:30 - 14 hod. (240 min.), kromě bavorských prázdnin
 • kde: čtvrteční výuka v budově základní školy Pestalozzi, Landshuter Str. 61
 • sobotní termíny 17x za školní rok: 17.9., 8.10., 22.10., 12.11., 26.11., 10.12.2022 a 21.1., 4.2., 11.2., 4.3., 18.3., 22.4., 6.5., 20.5., 17.6., 1.7., 22.7.2023, místo konání: do konce roku 2022 bude výuka probíhat u sv. Marka, Killermannstr. 56, v roce 2023 v Mehrgenerationenhaus Regensburg, Ostengasse 29
 • začátek výuky: v sobotu 17. září 2022 v 9:30 hod., zakončení školního roku: v sobotu 22. července 2023
 • rodičovský příspěvek: 300,- eur / školní rok pro děti s českým občanstvím, 400,- eur / školní rok pro děti bez českého občanství
 • lektorka: Mgr. Kateřina Gaier
 • přihlášku do kurzu najdete v rubrice Ke stažení
 • termín přihlášky: do 5. srpna 2022
 • Zkušenost maminky malé školačky

  Milé maminky, jsem maminkou osmileté Emmy, která tento školní rok navštěvovala kurz „Prvňáčci“, který organizuje spolek Česká škola v Řezně. Touto formou bych se s vámi ráda podělila o zkušenost, kterou jsem s vyučováním během celého školního roku udělala.

  Na začátku jen pár slov k jazykové výchově naší dcery. Já i manžel pocházíme z Čech a oba jsme už více jak deset let v Německu. Doma mluvíme česky, já s oběma dětmi převážně česky, jde o situaci a prostředí, ve kterém se nacházíme, manžel s dětmi mluví německy, vzhledem k tomu, že žije už v Německu velmi dlouho a dá se říci, že němčina je jeho druhý mateřský jazyk.

  Emma převahu svého volného času tráví v německém prostředí, s češtinou se tedy setkává pouze doma a o prázdninách v Čechách. Její čeština není úplně na jedničku ale vše rozumí a umí se převážně i dobře vyjadřovat.

  V kurzu Prvňáčků jako jediná navštěvuje na německé škole už druhou třídu, což sebou přineslo malé motivační a učební problémy. Vzhledem k tomu, že Emma už uměla číst a psát, ukázalo se jako problematické odstranit záměnu souhlásek W/V, Š/Sch atd. a psaní podstatných jmen s velkým začínajícím písmenkem. Jiné děti, které se začaly učit číst a psát česky zároveň se vstupem do 1. třídy německé školy, tento problém neměly.

  Vzhledem k tomu, že v německé škole jsme ve 2. třídě už na rozdíl od první třídy pocítili více nároků na dítě a nutnost se do školy opravdu denně připravovat, dělala jsem s Emmou jen zlomek úkolů, které si donášela z České školy. Přesto je ale neuvěřitelné, co se Emma naučila a umí prakticky používat. Nemá problém rozeznávat všechny samohlásky s háčkem nebo s čárkou, číst měkké a tvrdé souhlásky atd. Navíc si oblíbila kolektiv českých dětí a poznala v nich nové kamarády.

  Proto bych ráda všem, kteří se obávají, že jejich děti nebudou zvládat k německé škole i návštěvu českého kurzu nebo mají strach z přetížení dětí, ráda předala zkušenost, že v České škole nejde o klasické vyučování, ale o učení hrou. Děti jsou malá skupinka, paní učitelka má dost příležitostí se dětem věnovat individuálně a pravidelné navštěvování bez zvláštní přípravy obohatilo znalosti českého jazyka naší Emmy neskutečnou měrou. Metody, které jsou používány, jsou všechny zábavné a nevyžadují přesné memorování nebo časté trénování doma.

  Přeji vám i vašim dětem snadné rozhodování při volbě návštěvy Prvňáčků a samozřejmě krásné léto.

  S pozdravem
  Barbora Pokorná

  Zkušenost naší paní učitelky

  Milí rodičové, nedávno jedna maminka na svém webu napsala: „Pravda je, že čeština asi moc k světovému využití nebude.“ Ale o tom biligvismus vůbec není. Bilingvismus jednoduše obohacuje životy našich dětí a těch okolo nich, a i když to zní jako kýč, opravdu rozšiřuje pohled na svět a poskytuje možnosti, o kterých se nám ani nesnilo.

  Být bilingvní znamená pro každého něco jiného. Někomu stačí, když dítě rozumí mamince, a neřeší, zda odpoví česky či německy. Jiná maminka chce, aby její dítě i odpovídalo ve stejném jazyce, ale není pro ni důležité, aby umělo číst nebo dokonce psát. Ale jsou i rodiče, a znám jich ve svém okolí víc než dost, kteří se snaží u svých malých dětí o absolutní pochopení jazyka.

  Že vám přijde zbytečné trápit své dítě českou gramatikou? Byť jen tou základní? Máte pocit, že mu v životě v německém prostředí stejně k ničemu nebude? Možná máte pravdu, ale také tak trochu riskujete ztrátu motivace vašich dět í dál si češtinu rozvíjet. Pravdou totiž je, že jakmile děti nastoupí do školky a poději do školy, mateřský jazyk začnou zcela potlačovat a jeho udržení se stane denodenní m bojem. Protože i když jim budete pouštět české pohádky, číst jim české knížky, nikdy tím nebudete schopni nahradit vlivy okolí. Česká škola tak může být jedinečnou šancí, kde mohou být děti pravidelně v českém prostředí. A to nejen v jazykovém slova smyslu. Mohou zde mluvit česky se svými stejně starými kamarády, navíc zde učí Češi, kteří si s sebou nesou zaběhnuté zvyky a tradice své kultury.

  Proč se bát využít skutečnosti, že šestileté děti ještě zcela neztratily schopnost učit se dalšímu jazyku stejným způsobem, jako se učí jazyk povinný... K tomu je návštěva první třídy německé školy zároveň s návštěvou první třídy školy české nejideálnějším způsobem, jak je naučit nenásilně oba tipy gramatiky současně. Čím dříve se děti naučí číst a psát česky, tím lépe se jim bude český jazyk udržovat. Protože v dalším roce už možná ani žádný zájem znovu se učit abecedu, byť trochu odlišnou od té německé, mít nebudou.

  Během jediného roku se naučí rozlišovat německé v od českého v, německé z od českého z, krátké a dlouhé samohlásky, měkké a tvrdé slabiky, neignorovat háček... a tím i správně číst a tím i lépe porozumět čtenému textu. Samy si pak budou moci číst a tím si i grafickou podobu češtiny postupně ukládat do své paměti. Čtením si budou i přirozeně vyvíjet slovní zásobu. Navíc děti se do české školy budou těšit na kamarády, kteří budou pro ně speciální v tom, že s nimi mluví v jiném jazyce než v běžné německé škole přes týden.

  ALE! Vy sami znáte své dítě nejlépe a vy sami nejlépe víte, zda jste schopni a ochotni zvládnou výuku dalšího jazyka. Zda jste schopni a ochotni zvládat psát úkoly dvakrát.

  ALE!!! Kdybychom i my podlehli obávám, že to naše dcerka nezvládne, nebyla by dnes její mluvená i psaná čeština tam, kde je. Samozřejmě mám výhodu v tom, že i můj manžel je Čech, ale i nás to stojí úsilí a trpělivost, ale radost z toho, že sama ve svých šesti letech dokáže napsat dědovi přání k narozeninám nebo si přečíst od babičky zprávy na skypu, je nenahraditelná.

  Věřte, že vaše děti učením dvou jazyků opravdu nijak nestrádají. Právě naopak. Vás to bude zřejmě stát trochu času a trpělivosti, ale výhody, které se časem dostaví, za to opravdu stojí. Ne nadarmo naše babičky říkavaly: kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.

  Michaela Markytánová, lektorka kurzu „Prvňáčci“ České školy v Řezně

Über uns - auf Deutsch

mapa nemcka sxc „Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.“ ist ein gemeinnütziger Verein, gegründet 2013 mit dem Ziel, den Erwerb der tschechischen Sprache bei Kindern aus tschechischen und deutsch-tschechischen Familien in Regensburg und Umgebung zu unterstützen.

Weiterlesen...

FILMY O NÁS - FILME ÜBER UNS

Vítání jara

Podívejte se na film o jedné z našich aktivit pro veřejnost. Stačí kliknout na obrázek. Schauen Sie sich diesen Film an - über eine von unseren Freizeitangeboten. Klicken Sie einfach auf das Bild. Autor: Jana und Manilo Hönicke

 

FILM NAŠICH DĚTÍ "Meine Sprachen - meine Welten"

Autorka projektu: Ulrike Flügl

Přidej se!

Náš spolek funguje za předpokladu, že se najde dostatek lidí, kteří jsou ochotni se podílej na jeho chodu. Proměň myšlenku v čin a přidej se k nám! Máš nápad nebo chceš "jen" pomoct?

Jak na to? Čti dál...

Weiterlesen...

Staňte se členem našeho spolku!

Kdokoli se může kdykoli stát členem našeho spolku. Podpořte nás Vaším členstvím! Těšíme se na vás!

→  Přihláška ke členství / Anmeldung zur Mitgliedschaft ← ← ←

 

Česká škola v Řezně je na Facebooku.

Facebook

Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.

Register-Nr.: VR 200947, eingetragen beim Amtsgericht Regensburg
Steuer-Nr.: 244/107/40504
Bankverbindung/bankovní spojení:
        Kontoinhaber: Tschechische Schule Regensburg
        Sparkasse Regensburg
        BLZ: 750 500 00
        Kontonummer: 26535435
        IBAN: DE26 7505 0000 0026 5354 35
        BIC: BYLADEM1RBG

Kontakt

Anna Dušková - předsedkyně/Vorsitzende

Michaela Kosařová - místopředsedkyně/stellv. Vorsitzende

Monika Medunová - pokladní/Schatzmeisterin

Kateřina Albrecht - zapisovatelka/Schriftführerin

Anna Dušková - ředitelka/Koordination der Kurse, Tel. 0151 235 085 62

 
 
Adresa pro písemnou komunikaci:
Tschechische Schule Regensburg
c/o Radka Bonacková
Landshuter Str. 15A
D-93047 Regensburg
 

info(at)ceskaskolavrezne.de
 
csr logo 01
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok