Co je dobré se naučit o jaru - online školní výuka

Na konci dubna jsme našim dětem rozeslali mailem velkou porci jara. Pustili jsme se dokonce do úvodního mluveného slova (děkujeme naší lektorce Lucii Klárové!) a poslali dětem jarní básně ke čtení od M. Černíka - Květování a Pozdrav od fialek. Nachystali jsme čtyři pracovní listy, z kterých si děti mohly 2 vybrat ke zpracování. Našly zde úkoly na jarní procházku, poznávání kytiček, návod na herbář nebo zajímavé povídání o jiřinkách.

JARO je tady

 

Jan Amos Komenský - online školní výuka

Letos, přímo v sobotu během jedné z našich plánovaných sobotních výuk, jsme 28. března 2020 oslavili výročí Jana Amose Komenského. Nebylo možné projekt uskutečnit v jeho zamýšlené variantě - nicméně jsme se i za daných podmínek rozhodli seznámit děti s tímto Čechem světového významu. Děti se o osobnosti a životě J. A. Komenského dozvěděly ve zkratce v komiksovém příběhu z knihy Obrázky z českých dějin a pověstí, který jim byl zaslán mailem, a zároveň se podívaly na krátký kreslený příběh z cyklu Dějiny udatného českého národa, který jsme jim poslali skrze tento odkaz. 

Získané informace a vlastní fantazii zužitkovaly při vyplňování pracovních listů, které byly rozděleny podle ročníků. Vyhlásili jsme i malou výtvarnou soutěž a některé z jejích plodů uveřejňujeme pod tímto článkem.
 

Amos kolaz 

Nařízení o karanténních opatřeních

virus 4937553 640

Obdrželi jsme informace od Generálního konzulátu České Republiky v Mnichově. Na jeho webových stránkách naleznete vždy aktuální informace k pravidlům pro vstup do České republiky a zpět do Bavorska a k dalším opatřením. Byla zavedena povinná karanténa při vstupu na bavorské území. Aktuálně ZDE.

 

 

 

UčíTelka

logoČeská televize od pondělí 16. března 2020 spustila program UčíTelka (na ČT2) pro žáky prvního stupně - jde o vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. Učivo je odstupňované podle ročníků a ve dvacetiminutových blocích se probírají vybrané jevy. Program vznikl s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Česká televize jej bude prozatím vysílat po dobu jednoho měsíce. Programy jsou přístupné z archivu ČT i v zahraničí - ZDE.

 

 

Prevence COVID-19: výuka zrušena

V souladu s preventivními opatřeními učiněnými bavorskou vládou nebudou v době od 16. března do 19. dubna 2020 probíhat kurzy ani plánované akce spolku. Lektorky školních kurzů budou informovat rodiče školních žáků ohledně učiva k opakování či probrání. Děkujeme za pochopení. V případě dotazů jsme vám k dispozici.

 

Vítání jara 2020 - ZRUŠENO!

vsichniPřed pár dny jsme vás pozvali na naši každoroční společnou akci „Vítání jara“, která se měla letos konat v sobotu 21. března 2020 od 15:00 hodin na Grieser Spitz u soutoku řek Dunaj a Řezná. Akce byla určena všem, kdo mají rádi český jazyk a mají chuť se dozvědět něco o české a moravské tradici loučení se se zimou. Program byl připraven pro děti od nejmladšího věku v doprovodu rodičů nebo jiných dospělých osob, u nichž jsme předpokládali též aktivní zapojení se do připraveného programu - chtěli jsme si povídat o jaru, hrát různé hry a vyrábět Morenu.

VÍTÁNÍ JARA JSME VŠAK MUSELI ZRUŠIT.

Za dobu našeho působení v Řezně máme skutečně už na co vzpomínat: Přiložená fotografie byla pořízena při našem "Vítání jara" v roce 2018. Máte-li čas a chuť, podívejte se na filmový sestřih z "Vítání jara" z roku 2017 ZDE.

 

Nové předsednictvo spolku

Ve čtvrtek 13. února 2020 se konala valná hromada spolku Česká škola v Řezně, které se zúčastnilo 21 členek a členů našeho spolku. U této příležitosti bylo mj. zvoleno nové předsednictvo spolku. Do pozice předsedkyně byla zvolena Alena Goldberg, místopředsedkyní se stala Petra Píšová, zapisovatelkou Markéta Lukášová a pokladní Eva Handzová.
Novému předsednictvu přejeme hodně radosti a úspěchů v práci pro náš spolek :)
 
 

PF 2020

Vážení členové a přátelé spolkupřejeme Vám a Vašim rodinám poklidné a radostné vánoční svátky i dobrý start do roku 2020. Děkujeme Vám za spolupráci stejně jako za přízeň a těšíme se na osobní setkání v novém roce.

Srdečně zdraví,

Bára PokornyAlena GoldbergPetra PíšováZuzana Hanyková

www.ceskaskolavrezne.de
 

"Byly jste hodné, děti?" zeptal se Mikuláš.

2

Mikuláš k našim dětem z České školy v Řezně přiletěl letos hned dvakrát. Nejdříve 3. prosince 2019 k těm menším dětem z kurzů Batolátka a Hrátky (viz obrázek nahoře) a potom 14. prosince 2019 ke školním dětem (viz obrázek dole). V obou případech s sebou měl zlatou knihu, ze které dětem předčítal to, co o nich věděl - to dobré, i to trošku horší. Děti měly připravené básničky a písničky a ty největší děti už pomáhaly s těmi menšími :) Zpívalo se, povídalo, chroupaly se dobrůtky z Mikulášovy nadílky. Čert chrastil řetězem, anděl líbezným hlasem tišil strach. Děkujeme všem, kteří napomohli tomu, aby se tato tradiční česká předvánoční událost mohla na půdě města na Dunaji uskutečnit.

1

 

Plzeň blízká, Plzeň předvánoční

Design ohne Titel 2

V sobotu 30. listopadu 2019 jsme jako velká skupina rodičů a dětí vyrazili vlakem do Plzně - užili jsme si to všichni a ještě dlouho budeme vzpomínat na tuhle bezva partu :) Prvním bodem programu byly pracovní listy, které děti i rodiče vyplňovali již ve vlaku. Z jakých filmů jsou například hlášky "A chčije a chčije!" či "Zavřete oči, odcházím."? Po Plzni jsme se pohybovali městskou hromadnou dopravou a první cesta nás zavedla do divadla Alfa na prohlídku do zákulisí a na představení "Umanutá princezna". Skupinka některých starších dětí navštívila výstavu "Na podzim padá listí a komunisti". Poté jsme se vydali na vánoční trhy a do restaurace na společnou večeři, která byla plná české tradiční klasiky v pevném i tekutém skupenství. Přespali jsme v příjemném hotelu Roudná a večer se protáhl při sledování dalšího dílu Star Dance a povídáním nad pozdním sběrem Jarmila (souvislost pochopí jen ti, kteří se napili). V neděli 1. prosince 2019 jsme brzy ráno přejeli do Techmanie a v 17:44 už zase vystupovali z vlaku na nádraží v Řezně. Byl to moc hezký výlet a těšíme se zase někdy na znovu :)

Děkujeme organizačnímu týmu z České školy v Řezně (především Aleně Goldberg)!

Design ohne Titel 3

 

30 LET SVOBODY: Interaktivně o nedávné historii

30 let demokracie2V sobotu 16. listopadu 2019 se školní děti v rámci sobotní výuky dotkly letošního jubilea sametové revoluce. Prostřednictvím projektu "30 let demokracie", který ve spolupráci s Českou školou v Řezně připravili umělečtí hosté Romy Dins a Sabbtai Tuysserkanik, mohly děti společně se svými německy mluvícími kamarádkami a kamarády interaktivně projít historií České republiky, resp. Československa, a pozastavit se nad tím, jaké změny přinesly události v roce 1989. Pracovalo se se symboly, s prostorem, se světlem a tmou, sezvukem. A tvořilo se. Výsledkem byla vlastní obrazová galerie. 
Za podpory lektorek Lucie Klárové, Petry Píšové a Lucie Konfrštové se podařilo pro 37 dětí vytvořit nevšední sobotní setkání. Usměvavé obličeje a příjemná nálada naznačovaly spokojenost všech zúčastněných.
Děkujeme všem dětem i dospělým za spolupráci!
 
Am Samstag, den 16. November 2019, befassten sich unsere Schulkinder im Rahmen des Samstagsunterrichts mit dem Thema der Samtenen Revolution. Das Projekt "30 Jahre Demokratie", das die Tschechische Schule Regensburg zusammen mit den künstlerischen Gästen Romy Dins und Sabbtai Tuysserkanik vorbereitete, führte die Kinder zusammen mit ihren deutsch-sprechenden FreundInnen interaktiv durch die Geschichte der Tschechischen Republik, bzw. der Tschechoslowakei - die Kinder bekamen die Gelegenheit, über die Änderungen nachzudenken, die das Jahr 1989 mit sich brachte. Wir haben mit Symbolen gearbeitet, mit Raum, mit Licht und Dunkelheit, mit Geräuschen. Das Ergebnis war unsere eigene Bildergalerie.
Dank der Unterstützung von den Lektorinnen Lucie Klárová, Petra Píšová und Lucie Konfrštová gelang es, für 37 Kinder ein besonderes Samstagstreffen zu organisieren. Lachende Gesichter und angenehme Stimmung zeigten, dass alle Beteiligten zufrieden waren. Wir bedanken uns bei allen Kindern und Erwachsenen für die Zusammenarbeit.
 
 

30 LET SVOBODY: Vzpomínková bohoslužba slova

Design ohne TitelSpolek „Česká škola v Řezně –Tschechische Schule Regensburg e.V.“ uspořádal vzpomínkovou bohoslužbu slova u příležitosti 30. výročí sametové revoluce. Bylo to krásné a bylo to dojemné.

Bohoslužba se konala přesně v TEN den - v neděli 17. LISTOPADU 2019 od 15:30 hodin v kapli sv. Václava v Aschachu (u Lappersdorfu). Sraz byl již ve 14:30 hodin před kostelem v Hainsackeru (Pfarrstraße 11). Společně jsme se vydali polní cestou po úseku stezky "Po stopách svatého Františka z Assisi" nainstalované v polích a lesích. Bohoslužbu v kapli sloužil evangelický kněz a náš krajan, pan Petr Chamrád. Do své bohoslužby zakomponoval kázání, které ve své farnosti v Písku přednesl několik málo dní po dramatických demonstracích v Praze v listopadu 1989, kterých se účastnil. Tehdy na jeho evangelické faře vzniklo písecké Občanské fórum a fungovalo zde až do generální stávky a splnění demokratických požadavků sametové revoluce.

O hudební doprovod bohoslužby se zvukem violy, varhan a zpěvu postarali manželé Paříkovi (děkujeme!!) a mohli tak zaznít písně jako Jednou budem dál, Vzdejme pánu díky či Náměšť od Jaroslava Hutky s našimi malými, šikovnými sólisty. Po bohoslužbě jsme se všichni občerstvili před kaplí a vydali se na dobrodružnou cestu zpět. Setmělo se, tmou svítilo mnoho loučí a i oči dětí zářily. Vzpomínka na tento den zůstane ještě dlouho v naší paměti.

 

30 LET SVOBODY: Workshop se staršími dětmi

30c10. října 2019 vedla Radka Bonacková s našimi staršími dětmi workshop na téma 30 let svobody. Zúčastnilo se ho 5 dětí, které na setkání přišly s domácí přípravou – jejich úkolem bylo udělat rozhovor s rodiči či s dalšími příbuznými o tom, jaké to bylo žít před rokem 1989. Diskutovalo se o tématech jako železná opona, svoboda pohybu, nucený exil, nemožnost volby atd. Děti zvažovaly i to, co znamená svoboda pro ně osobně a co by byly případně ochotné udělat pro svobodu svou nebo svých blízkých. Dalšími tématy k diskuzi by mohly být souvislosti jako osobní statečnost, svobodné volby, demokracie, odboj atd.

Na workshop naváže společné setkání s výletem do Plzně (30.11.-1.12.), děkovná bohoslužbou v neděli 17. listopadu odpoledne a pozvánka do kina na film Občan Havel (4.12.).

 

 

 

Zahájili jsme nový školní rok 2019/20

Kolaz 19 20

Česká škola v Řezně zahájila nový školní rok v sobotu 14. září 2019 celodenním společným programem. Děti nejdříve čekala výuka (v průběhu školního roku se sobotní vyučování budou konat ještě 16x vždy v čase 9:30-14 hod., viz KURZY), při které se např. soustředily na "prázdninové Česko" - z lan vytvořily obrys České republiky, určily světové strany a zamyslely se nad tím, jaké najdeme za hranicemi sousedy. Potom do této mapy umístily velká města, z kterých některé naše děti pochází (Praha, Liberec, Plzeň, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava), a vstoupily do mapy tam, kde byly na prázdninách. Ve školních kurzech se nám letos sešlo dohromady 23 dětí a těšíme se na regulérní výuku, která pro jednotlivé třídy začne v příštím týdnu. 

Odpoledne od 14:30 hod. dorazili i rodiče s občerstvením. Radka Bonacková, první předsedkyně spolku, poděkovala Petře Píšové za úžasný počin pro naši školu - za vytvoření vzdělávacího programu, který naši školu dostal mezi deset škol z celého světa, které mají smlouvu s Ministerstvem školství, vzdělávání a tělovýchovy České republiky. Tyto školy se nacházejí v Londýně, Kalifornii, Paříži, Vídni, Ženevě, Madridu, Římě, Curychu, Frankfurtu n. Mohanem a našem Řezně. A potom přišel nejen Spejbl a Hurvínek, ale skutečně také Mánička - děkujeme Katce Karl za její každoroční převtělení do jedné či dvou figurek z české Země pohádek.

Přejeme všem úspěšný start do nového školního roku! 

 

Ano. Bruncvík v Řezně.

Završením celoročního projektu Bruncvík se stalo v sobotu 29. června 2019 divadelní představení, na kterém se podílely děti od první do páté třídy navštěvující kurzy České školy v Řezně.

Vše začalo velmi symbolicky v září 2018 jako náš příspěvek ke 100. výročí založení Československa a vydali jsme se tak na dobrodružnou cestu k divadelnímu představení. Stará pověst o tom, jak se do českého erbu dostal lev, se stala základním kamenem takřka všech sobotních setkání. Společně s hlavní postavou Bruncvíkem se zhruba dvacet dětí postupně seznamovalo se samotným příběhem i jeho variantami. Prostřednictvím hry v roli si vlastním jednáním zkoušely situace a osvojovaly si tak nejen divadelní dovednosti – jako je například pohyb v prostoru i na jevišti či výrazná mluva - ale i témata jako čas, roční období, rodina, odvaha, strach, oddanost, nebezpečí a další. Těžištěm celého projektu byla společná tvorba a vzájemná spolupráce. Střídání dětí v rolích bylo důležitým principem celé přípravy i samotného představení.

Jsme rádi, že jsme tuto cestu podnikli a společně našli způsob, jak Bruncvíkův příběh představit divákům, kteří zhlédnuté okomentovali například takto:

"Moc se mi líbila scéna, kostýmy a použití jednoduchých rekvizit k vytvoření složitých kulis. Například Jantarová hora byla úžasná včetně geniálního řešení smrti starého rytíře…"

"Das war Theater; viele Personen spielen die Hauptrolle (jede auf seine Art), Figuren in Schwarz, symbolisches und chorisches Handeln, alles auswendig - so habe ich das bei den Kleinen selten gesehen, vor allem, wenn es keine "Theatergruppe" ist, sondern eine "normale Klasse"; dafür: ganz hohes Niveau. Und obwohl ich nicht alles verstanden habe, war mir keine Sekunde langweilig…"

"Někdy jdeme na hudební či divadelní vystoupení našich dětí a cítíme, že to je takové řekla bych jako roztomilé. Tady jsem měla opravdu pocit, že jde o umění. Že je to celé výborně promyšlené, že nejde jen o vystoupení pro rodiče, ale že je to opravdové divadlo."

Děkujeme Vám, milí diváci, že jste nás podpořili svou návštěvou i svými postřehy! A děkujeme Koordinačnímu centru Tandem za podporu podzimní části projektu.

bruncvik finale

Dospělé osoby na fotografii jsou tvůrkyně projektu. Zprava: Lucie Klárová, Petra Píšová a Aneta Bučková

 

Bruncvík v Řezně

Bruncvik plakatekMilí rodiče a přátelé, 

srdečně vás zveme na divadelní představení Bruncvík, které vzniklo ve spolupráci tvůrčí skupiny Lucie Klárová, Aneta Bučková, Petra Píšová a žáci České školy v Řezně. :) 

Věříme, že budete tolerantním publikem a doufáme, že se nám povede předat alespoň část příběhu tak hezky, jako se to dařilo během jeho vymýšlení a tvoření v průběhu celého letošního školního roku. 

Představení se koná v sobotu 29. června 2019 v 13:30 hodin v prostorách Mehrgenerationenhaus Regensburg. Moc se na Vás těšíme.

                                 Vaše Česká škola

 

Tobias Gotthardt na návštěvě v sobotní výuce

Poslanec3

1. června 2019 se sobotní výuky zúčastnil Tobias Gotthardt, který je mj. předsedou Výboru pro spolkové a evropské záležitosti a regionální vztahy (Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen) Bavorského zemského sněmu. Tento výjimečný kontakt vznikl během naší účasti na Česko-bavorském fóru, které bylo 25. dubna pořádáno u příležitosti 15. výročí členství České republiky v Evropské unii (viz zpráva níže). Naše děti panu Gotthardtovi představily především náš divadelní projekt Bruncvík, jehož představení 29. června se již blíží: převyprávěly děj tohoto příběhu z českých pověstí, představily jednotlivé postavy a jako dárek si připravily plakát pro vzpomínku na tuto návštěvu. Jazyková vybavenost našich dětí jim umožňovala s naprostou samozřejmostí přepínat z jednoho jazykového kódu do druhého - s panem Gotthardtem komunikovaly v němčině, s lektorkami kurzu v češtině. Součástí návštěvy byl i velmi konstruktivní dialog pana Gotthardta s Radkou Bonackovou a Barborou Pokorny o možnostech, jak posílit význam aktivit České školy v Řezně v rámci bavorského vzdělávacího systému.

 

Procházka Prahou

KarelIVaBára Pokorny opakovaně navštěvuje klub důchodců a vypráví jim - tentokrát v přednášce Procházka Prahou.

Na začátku vysvětluje atributy Prahy - stověžatá, zlatá atd. Představuje Žižkovskou věž, Petřín a dvě šikmé věže, které sice nedosahují popularity té v Pise, přesto stojí za zmínku. Dále se pak věnuje Vyšehradu, Libuši, jejím vizím a vidinám o slávě Prahy a pouští ukázku z opery. Procházka dále vede přes vyšehradský hřbitov, Slavín, připomenuty jsou především osobnosti hudební scény. Ve vyprávění nechybí ani dva nejdůležitější muži z naší historie - patron českých zemí sv. Václav a Karel IV.

Sv. Václav na koni se nachází samozřejmě na Václavském náměstí. Málokdo si však vybaví, kde se nachází pomník Karlu IV. z fotografie vlevo. Věděli byste to vy? :)


 

 

Hledáme firemní partnery

IHK 9060

>>>> Hledáme firemní partnery - Firmenpartner gesucht <<<<

Spolek "Česká škola v Řezně - Tschechische Schule Regensburg e.V." se na pozvání Obchodní a průmyslové komory pro Horní Falc a Kelheim dne 25. dubna 2019 zúčastnil Česko-bavorského fóra pořádaného u příležitosti 15. výročí členství České republiky v Evropské unii. Náš spolek zastoupily jeho první předsedkyně Radka Bonacková a jeho současná předsedkyně Barbora Pokorny, která měla možnost představit spolek přítomným hostům včetně velvyslance České republiky v Berlíně, pana Tomáše Podivínského. Mezi hosty nechyběli ani zástupci velkých a menších bavorských firem se zastoupením v ČR, rektoři a pracovníci vysokých škol z Řezna i Plzně a dalších česko-bavorských organizací v oblasti kultury, vzdělávání a práce s mládeží. Stánek České školy v Řezně pak po hlavní části programu navštívili i předseda představenstva řezenské obchodní a průmyslové komory Michael Matt a jednatel Dr. Jürgen Helmes (na snímku). Oba se živě zajímali o práci spolku a o výzvu místním firmám k zapojení se do přímého firemního sponsoringu.
>>>> Česká škola v Řezně hledá firemní partnery, kteří by převzali záštitu nad výukou školních dětí:

             "Klassenpaten gesucht!" - více ZDE.
Foto: Markus Huber, IHK Regensburg
Další informace k Česko-bavorskému fóru najdete na stránkách Obchodní a průmyslové komory v Řezně ZDEČlánek o Česko-bavorském fóru včetně zmínky o naší České škole v Řezně najdete ZDE.

 

Třídní schůzka 16. května 2019

Milí rodiče školních dětí a předškoláků, 

srdečně vás zveme na třídní schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 16. května 2019 v restauraci Gasthaus Goldener Hirsch, Großprüfening 21, Regensburg. Příchod bude možný již od 18:30 hod. (můžeme společně povečeřet), začátek je naplánován na 19:30. Během večera bychom vás rádi seznámili s průběhem letošního školního roku a tím, co nás v něm ještě čeká. A jako již tradičně získali z vaší strany informace nezbytné k plánování příštího školního roku. Prostor bude samozřejmě i pro dotazy a diskusi. Rodiče, kteří mají zájem, aby jejich dítě navštěvovalo v příštím školním roce kurz Prvňáčci, budou mít možnost se na této schůzce dozvědět bližší informace o koncepci a organizaci výuky češtiny. Prosím napište nám do 10. května, zda můžeme počítat s vaší účastí na třídní schůzce.
Se srdečným pozdravem za ČŠŘ, Petra Píšová

 

Přidej se!

Náš spolek funguje za předpokladu, že se najde dostatek lidí, kteří jsou ochotni se podílet na jeho chodu. Proměň myšlenku v čin a přidej se k nám! Máš nápad nebo chceš "jen" pomoct?

Jak na to? Čti dál...

Weiterlesen...

Staň se členem našeho spolku!

Kdokoli se může kdykoli stát členem našeho spolku. Podpoř nás svým členstvím!

→  Přihláška ke členství / Anmeldung zur Mitgliedschaft ← ← ←

FILMY O NÁS - FILME ÜBER UNS

Vítání jara

Podívejte se na film o jedné z našich aktivit pro veřejnost. Stačí kliknout na obrázek. Schauen Sie sich diesen Film an - über eine von unseren Freizeitangeboten. Klicken Sie einfach auf das Bild. Autor: Jana und Manilo Hönicke

 

FILM NAŠICH DĚTÍ "Meine Sprachen - meine Welten"

 

 

Facebook

Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.

Register-Nr.: VR 200947, eingetragen beim Amtsgericht Regensburg
Steuer-Nr.: 244/107/40504
Bankverbindung/bankovní spojení:
        Kontoinhaber: Tschechische Schule Regensburg
        Sparkasse Regensburg
        BLZ: 750 500 00
        Kontonummer: 26535435
        IBAN: DE26 7505 0000 0026 5354 35
        BIC: BYLADEM1RBG

Kontakt

Michaela Kosařová - předsedkyně/Vorsitzende
Lucie Harmsen-Valentová - místopředsedkyně/stellv. Vorsitzende
Monika Medunová - pokladní/Schatzmeisterin
Andrea Eckl - zapisovatelka/Schriftführerin
Anna Dušková - ředitelka/Leiterin, Tel. 0151 235 085 62
Lucie Klárová-Memminger - zástupkyně ředitelky/stellv. Leiterin
 
 
Adresa pro písemnou komunikaci:
Tschechische Schule Regensburg
Bischof-Hartwich-Str. 4
D-93057 Regensburg
 

info(at)ceskaskolavrezne.de
 
csr logo 01
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok